Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Komendant policji

Dowodzę komendą policji.

Komendant policji

Dowodzę komendą policji.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Kierując pracą komendy policji dbam o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców: prowadzę śledztwa mające wyjaśnić przyczyny wypadków drogowych, wskazać sprawców przestępstw, odnaleźć skradzione przedmioty i zaginione osoby. Dzięki mnie podlegli mi policjanci rozwijają swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje, żeby jeszcze lepiej służyć społeczeństwu.

Czym się zajmuję?

Jako komendant organizuję i kieruję pracą moich podwładnych – tych mundurowych, czyli policjantów, i tych cywilnych, czyli np. psychologów, pracowników administracyjnych. Nadzoruję prowadzone śledztwa na wszystkich ich etapach: badania miejsca przestępstwa, zabezpieczania śladów, analizowania pobranych próbek, typowania podejrzanych, gromadzenia dowodów ich winy. 


Koordynuję akcje poszukiwania zaginionych osób oraz te, które mają na celu ustalenie tożsamości ofiary przestępstwa. Z rzeczy bardziej przyziemnych muszę też koordynować wykonywanie w komendzie policji niezbędnych remontów i wnioskować o środki na nie. Współpracuję z władzami samorządowymi oraz instytucjami pozarządowymi, np. fundacjami, stowarzyszeniami, w opracowywaniu programów prewencyjnych, czyli zapobiegających przestępczości, chodzi np. o pokazywanie, jak zabezpieczyć dom przed kradzieżą podczas wyjazdu na urlop, jak chronić swoje dane osobowe przed wyłudzeniem w sieci. 
Wspólnie organizujemy też akcje sprzyjające poprawie bezpieczeństwa mieszkańców konkretnej miejscowości, np. spotkania w szkołach i klubach seniora dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kampanie w mediach pokazujące, jak ważne jest noszenie odblasków przez pieszych i rowerzystów. Na co dzień decyduję o tym, kiedy konkretny policjant ma dyżur w komendzie lub komisariacie policji. Wysyłam funkcjonariuszy w teren, np. do zapewniania bezpieczeństwa podczas imprez masowych: koncertów, wyścigów kolarskich, biegów okolicznościowych, zgromadzeń publicznych, np. spotkań z kandydatami do sejmu, i protestów społecznych. 
Dbam o to, żeby na drogach publicznych pojawiały się patrole policji sprawdzające trzeźwość kierowców i stan ich aut, np. świateł, katalizatorów. Kontroluję stan pomieszczeń izby zatrzymań, izby wytrzeźwień i izby dziecka, tak żeby przebywające w nich osoby miały zapewnione właściwe warunki. Nadzoruję też doprowadzanie zatrzymanych przestępców do sądu, prokuratury, by dotarli tam o wyznaczonej godzinie i nie mieli okazji do ucieczki. 
Współpracuję także z policjantami z innych krajów, żeby razem zwalczać międzynarodowych kryminalistów, odbywać wspólne szkolenia. Do moich zadań należy też przygotowywanie schematu rekrutacji, sprawdzającej zdatność do służby kandydatów chcących wstąpić do policji. Gdy już ktoś trafi pod moją komendę, dbam by mógł się rozwijać, wysyłając go na rozmaite szkolenia, kursy, studia. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać kodeks karny, przepisy prawa określające uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy policji, zasady prowadzenia śledztw i stosowania środków zapobiegawczych, np. aresztu tymczasowego, oraz kar, np. mandatów, jakie może stosować policja. 


Muszę znać się na zabezpieczaniu śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa: krew, wydzieliny, odciski palców, strzępki ubrań, tak żeby wyniki badań prowadzonych później przez techników kryminalistyki były wiarygodne i nie zostały podważone w sądzie. Dzięki temu mogę ocenić, czy policjanci, którymi dowodzę, właściwie zabezpieczają te dowody. Muszę też wiedzieć, jakich materiałów używa się np. do wyrobu narkotyków albo do wytwarzania ładunków wybuchowych, jak je wykrywać i neutralizować. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • sumienność,
  • odpowiedzialność,
  • odwaga,
  • uczciwość,
  • dokładność,
  • odporność na stres,
  • zdolności przywódcze,
  • umiejętność delegowania zadań,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Policji.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.