Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Komendant państwowej straży pożarnej

Kieruję komendą miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant państwowej straży pożarnej

Kieruję komendą miejską Państwowej Straży Pożarnej.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Kieruję zgranym zespołem strażaków, którzy pomagają ludziom poszkodowanym przez pożary, powodzie, wypadki samochodowe. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogę kierować podległą mi komendą Państwowej Straży Pożarnej w taki sposób, aby jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców mojego miasta.

Czym się zajmuję?

Kieruję pracą komendy Państwowej Straży Pożarnej, przydzielam wszystkim podwładnym zadania do wykonania i określam zakres ich obowiązków. Jestem odpowiedzialny za organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz za wdrażanie na terenie miasta krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Planuję pracę jednostek Państwowej Straży Pożarnej w mieście i czuwam nad ich prawidłowym działaniem. Współpracuję także z komendantami Ochotniczej Straży Pożarnej, np. przy wspólnych akcjach gaszenia dużych pożarów. Koordynuję, organizuję i prowadzę akcje ratownicze, wstępnie ustalam przyczyny zaistniałych sytuacji, a potem oceniam czy i w jaki sposób udałoby się w przyszłości zapobiec podobnym zdarzeniom. Niektóre sytuacje kryzysowe można przewidzieć np. dzięki prognozom pogody zapowiadającym np. ulewne opady mogące wywołać powodzie i podtopienia, wichury grożące łamaniem drzew albo długotrwałą suszę zwiększającą zagrożenie pożarowe. Dlatego też, kiedy zachodzi zwiększone ryzyko katastrofy naturalnej, wprowadzam stan podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, którą kieruję. 


Wysyłam podległe mi jednostki do udziału w zagranicznych akcjach ratowniczych i humanitarnych, działając na podstawie międzynarodowych umów i porozumień, podpisanych przez nasz kraj. Wyznaczam też jednostki czuwające nad bezpieczeństwem pożarowym podczas festynów i innych imprez plenerowych oraz organizuję różnego rodzaju zawody sportowe i pokazy umiejętności dla strażaków, którymi dowodzę. Dbam o to, aby każdy z moich podwładnych zajmował się tym, do czego najbardziej się nadaje – wtedy dobrze wykonuje swoją pracę. Pilnuję też, aby każdy strażak był wyposażony w mundur oraz odpowiedni sprzęt, niezbędny w tej pracy. Wszyscy strażacy powinni nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności, dlatego organizuję szkolenia dla moich podwładnych oraz dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, z którymi współpracuję. Dowodząc komendą miejską Państwowej Straży Pożarnej muszę dbać o przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej oraz o bezpieczne środowisko pracy dla podległego mi personelu. 


Co powinienem umieć? 

Muszę dobrze znać teren, za który jestem odpowiedzialny, wiedzieć, jakie zagrożenia tam występują, żeby móc opracować dobry plan ratowniczy. Dobry, czyli taki, który opiera się na liczbie gotowych do akcji strażaków, ilości i rodzaju posiadanego sprzętu, przepustowości dróg dojazdowych prowadzących w różne rejony miasta. 


Muszę wiedzieć, jak powinny przebiegać akcje ratowniczo-gaśnicze, jak działa system ochrony przeciwpożarowej oraz jak chronić życie, zdrowie i majątek mieszkańców mojego miasta przed skutkami pożarów, powodzi i innych katastrof. 
Muszę znać się na rodzajach łatwopalnych substancji, umieć je rozpoznawać oraz wiedzieć, w jaki sposób należy je gasić, muszę wiedzieć, jak usuwać niebezpieczne płyny, które np. podczas wypadku na autostradzie wyciekły z cysterny przewożącej chemikalia. 
Muszę znać się na właściwościach materiałów z których zbudowane są samochody, domy mieszkalne, żeby móc oceniać, czy płonący budynek za chwilę się zawali, czy wytrzyma na tyle długo, żebym mógł wysłać do środka strażaków w poszukiwaniu ofiar pożaru. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • sumienność,
  • odpowiedzialność,
  • odwaga,
  • uczciwość,
  • dokładność,
  • odporność na stres,
  • zdolności przywódcze,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność delegowania zadań,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Państwowej Straży Pożarnej.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.