Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Murarz-tynkarz

Muruję ściany z różnych materiałów budowlanych i nakładam na nie tynki.

Murarz-tynkarz

Muruję ściany z różnych materiałów budowlanych i nakładam na nie tynki.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy powstają solidnie wykonane budynki: domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, murowane garaże, hale sportowe, sklepy. Mogę też pracować przy renowacji zabytków architektury, a wtedy mam okazję poznać techniki stosowane przez dawnych mistrzów murarskich. Znajomi często pytają mnie o zdanie w sprawie remontów, budowy lub przebudowy domów, a ja cieszę się, że mogę się z nimi dzielić swoją wiedzą z dziedziny budownictwa.

Czym się zajmuję?

Muruję ściany z różnych materiałów budowlanych: cegieł, kamieni, elementów betonowych, wykonanych z ceramiki, gipsu, buduję także filary, schody oraz stropy. Przed rozpoczęciem pracy najpierw zapoznaję się z planami budynku. Dzięki temu wiem, jakie wymiary mają mieć fundamenty, ściany nośne i działowe, schody i inne elementy budynku. 


Gotowe ściany muszę otynkować stosując tynki odpowiednie do przeznaczenia: czy mają być położone na zewnątrz, czy w pomieszczeniach, a jeśli w pomieszczeniach, to czy w takich o podwyższonej wilgotności. Używam tynków wapiennych, żywicznych, cementowych, cementowo-wapiennych, alabastrowych, oraz właściwych metod nakładania: ręcznie lub maszynowo. Często muszę taki tynk najpierw sam wykonać, wykorzystując do tego odpowiednie mieszanki składników. 
Na zlecenie klienta mogę też zamiast tynku obłożyć ściany np. płytami gipsowo-kartonowymi, klinkierem albo kamieniem naturalnym. Podczas murowania wykuwam też albo wymurowuję otwory, np. na drzwi albo okna. Mury, które buduję, mogą być różnej grubości i wysokości, dlatego przy pracy często muszę korzystać z rusztowań, które sam buduję. 
Cegły, bloczki betonowe i inne elementy łączę odpowiednimi zaprawami, które przygotowuję albo mieszając niezbędne składniki ręcznie, albo posługując się maszynami, takimi jak betoniarka. 


Co powinienem umieć? 

Muszę potrafić wykonać różne rodzaje murów: zbrojone pełne, wielowarstwowe ze szczeliną powietrzną, wielowarstwowe z materiałem izolacyjnym, z otworami na okna, drzwi. Umiem też konstruować nadproża, kominy, mury z kanałami wentylacyjnymi, spalinowymi, dymowymi, sklepienia łukowe, stropy typu Kleina. Muszę też wiedzieć, jakich materiałów należy użyć do ich budowy. 


Oprócz tego muszę znać się na materiałach izolacyjnych, które zabezpieczają ściany przed wilgocią i utratą ciepła. Muszę potrafić posługiwać się rysunkiem technicznym oraz używać specjalistycznych narzędzi i urządzeń. W pracy korzystam m.in. z: kielni, pac, młotków murarskich, betoniarki, mieszarki, pionu i poziomicy, warstwomierza, łaty tynkarskiej, zacieraczki mechanicznej czy pistoletu natryskowego. 
Do wykończenia ścian mogę używać ozdobnych tynków, albo obkładać je cegłą licową, kamieniem naturalnym czy okładzinami ceramicznymi, muszę więc potrafić je układać oraz osadzać okna i drzwi w otworach, które wcześniej wymurowałem. 
Muszę znać matematykę, żeby móc obliczać ilość materiałów niezbędnych do wymurowania ścian, schodów, stropu o konkretnych wymiarach oraz do pokrycia ściany warstwą tynku o konkretnej grubości. Muszę wiedzieć, jak grube muszą być ściany i stropy, żeby wytrzymały zakładany nacisk, gdzie umieszczać podciągi, czyli specjalne belki konstrukcyjne przenoszące obciążenia, umieć kontrolować stopień odchylenia muru od pionu oraz sprawdzać, czy wymiary wymurowanego elementu zgadzają się z wymiarami podanymi na rysunku technicznym. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • wyobraźnia przestrzenna,
  • bardzo dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy w szybkim tempie, bo budowę konkretnego budynku trzeba zakończyć w wyznaczonym terminie.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, remontowych, wykończeniowych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.