Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Hydrograf

Badam topografię dna mórz, jezior, rzek i rysuję ich mapy.

Hydrograf

Badam topografię dna mórz, jezior, rzek i rysuję ich mapy.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Pracuję używając najnowocześniejszego sprzętu badawczego. Dzięki wynikom moich badań opracowywane są dokładne mapy dna mórz, rzek, jezior, które pozwalają statkom bezpiecznie żeglować po naszych wodach i omijać niebezpieczne rafy, mielizny. Mogę też odkryć nowe, bogate złoża gazu ziemnego, ropy, bursztynu, wraki słynnych, zatopionych statków, albo nowe podwodne obiekty archeologiczne.

Czym się zajmuję?

Badam dno mórz, jezior, rzek i opracowuję wyniki tych badań. Można je potem wykorzystywać przy tworzeniu map i innych wydawnictw nawigacyjnych, dzięki którym statki mogą bezpiecznie żeglować, ponieważ kapitanowie wiedzą, gdzie są mielizny, ostre podwodne skały, zatopione wraki. Moje badania pomagają także wyznaczyć najlepsze miejsca i najbardziej stabilne podłoże do stawiania np. falochronów, kładzenia podmorskich rurociągów, poszukiwania oraz wydobywania naturalnych bogactw, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy… bursztyn. Pozwalają też zlokalizować zatopione wraki statków i ich ładunki. Ukształtowanie powierzchni dna morza, rzeki, jeziora badam przy pomocy echosond, czyli sonarów. Pomiary batymetryczne pokazują głębokość w poszczególnych miejscach i przydają się do tworzenia map. Dokładniejsze są badania hydroakustyczne, pokazujące dokładniejszy obraz dna i pozwalające rozpoznać różne obiekty, które je zaśmiecają, takie jak wraki statków i łodzi, podwodne kable, głazy, niebezpieczne materiały, jak pociski artyleryjskie czy bomby. 


Pod wodą oraz w osadach pokrywających dno akwenów i rzek mogą kryć się różne przedmioty wykonane z materiałów ferromagnetycznych, czyli metali przyciąganych przez magnes, np. żelazo, kobalt, nikiel, wyszukuję je przy użyciu magnetometrów, które mierzą właściwości magnetyczne przedmiotów. Do badania dna i różnych podwodnych obiektów wykorzystuję także bezzałogowe pojazdy podwodne. Po zebraniu danych analizuję je i tworzę opisy np. warunków do żeglowania, wejść do portów, przystani. Tworzę też opisy dna morskiego wykorzystywane do opracowywania map morskich i innych wydawnictw nautycznych, np. locji. To wiadomości ułatwiające bezpieczną żeglugę w okolicach portu: opis morskiego dna, prądów i pływów, linii brzegowej, znaków nawigacyjnych, warunków pogodowych, oraz pomocne przy projektowaniu i konserwacji budowli hydrotechnicznych, takich jak molo, port, marina, umocnienia brzegów, falochrony. Nadzoruję też prace prowadzone pod wodą, takie jak budowa rozmaitych obiektów, przeszukiwanie dna mórz, rzek, jezior i wydobywanie znalezionych tam wraków, ich badanie oraz różne prace archeologiczne, np. badanie miejsc obecnie zalanych wodą, gdzie przed wiekami znajdowały się porty, osady ludzkie. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na urządzeniach do wykonywania pomiarów dna akwenów wodnych i rzek oraz umieć zaplanować konkretne badania biorąc pod uwagę różne czynniki, np. jak dokładnych wyników oczekują zleceniodawcy, do czego będą wykorzystane i jak często jest badane dno na danym odcinku, czyli z czym mogę swoje pomiary porównać. Zanim zacznę pracę z urządzeniami badawczymi, najpierw muszę je skalibrować, czyli sprawdzić, czy dobrze działają i pokazują poprawne wyniki. 


Muszę znać warunki klimatyczne i pogodowe panujące na morzu, jeziorze, rzece w konkretnym miejscu, umieć obserwować i przewidywać możliwe zmiany pogody, korzystać z map pogodowych, znać budowę skorupy ziemskiej i dna morskiego, a zwłaszcza wiedzieć, jakie skały je tworzą i jakim przemianom podlegają: ruchy płyt tektonicznych, wymywanie materiału skalnego przez fale morskie. 
Muszę wiedzieć, jak robić pomiary kątów i odległości na Ziemi, odwzorowywać kształt dna mórz, rzek, jezior na mapie, określać dokładną pozycję urządzenia badawczego na podstawie danych satelitarnych. Muszę znać rodzaje map nawigacyjnych, wiedzieć, jak się je produkuje oraz rozpoznawać symbole i skróty, które się na nich umieszcza. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dociekliwość,
  • spostrzegawczość,
  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • opanowanie,
  • wytrwałość,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • umiejętność pracy w zespole.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach przeprowadzających badania hydrograficzne, instytutach badawczych, jednostkach naukowych, firmach kartograficznych, w administracji portowej.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.