Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Oceanolog

Badam stan oceanów, czystość wody, żyjące w niej organizmy.

Oceanolog

Badam stan oceanów, czystość wody, żyjące w niej organizmy.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Moja praca pomaga powiększać naszą wiedzę o podwodnych ekosystemach, a im więcej o nich wiemy, tym lepiej możemy o nie dbać i zachowywać ich piękno dla przyszłych pokoleń.

Czym się zajmuję?

 Sprawdzam czystość wód, oceniam, ile w danym akwenie mieszka podwodnych zwierząt i roślin, poszukuję złóż pod morskim dnem. Monitoruję też wpływ człowieka na jakość morskich i oceanicznych ekosystemów. Pole do pracy mam bardzo duże, bo morza i oceany zajmują aż 3/4 powierzchni Ziemi i mają duży wpływ na klimat oraz życie na naszej planecie. W mojej pracy sprawdzam też poziom wody w morzach i oceanach wyjaśniając przyczyny jego zmian: pływy, topnienie lodowców, tsunami. 


Obserwuję także wpływ fal na wygląd linii brzegowej lądów i wysp, co jest ważne np. dla mieszkańców nadmorskich miejscowości. Niestety, najczęstszą przyczyną negatywnych zmian w środowisku mórz i oceanów jest działalność człowieka, dlatego muszę wiedzieć, w jaki sposób można chronić te ekosystemy i naprawiać szkody, które wyrządzamy. 


Co powinienem umieć? 

Żeby móc oceniać stan wód muszę znać chemię i wiedzieć, jakie substancje normalnie znajdują się w morskiej i oceanicznej wodzie, a jakich nie powinno tam być. Muszę też wiedzieć, w jaki sposób usuwa się te zanieczyszczenia, żeby móc np. doradzać, co trzeba zrobić w przypadku wycieku ropy z tankowca. 


W mojej pracy bardzo przydaje się także wiedza z fizyki - do badania rozmaitych parametrów wody, takich jak gęstość, temperatura, zasolenie, a także po to, by wiedzieć np. jak rozchodzi się w niej światło i dźwięk i na tej podstawie oceniać stan zanieczyszczenia. 
Badając stan oceanów i mórz muszę wiedzieć, w jaki sposób powstawały i rozwijały się, zmieniając swoją powierzchnię oraz ukształtowanie dna morskiego, od którego zależy ruch wód. Tu potrzebna jest wiedza z geografii. 
Informacje z biologii pomagają mi ocenić, gdzie i w jakiej ilości występują rozmaite morskie zwierzęta oraz którędy wędrują w poszukiwaniu pożywienia. Dzięki tej wiedzy mogę ocenić, czy ich populacja rośnie czy też maleje i ustalić, ile ryb mogą łowić rybacy, żeby nie doprowadzić do całkowitego zniknięcia jakiegoś gatunku. Dno morskie porasta też wiele różnych, podwodnych roślin, muszę więc znać się na ich gatunkach i miejscach, w których rosną. Ta wiedza przydaje mi się do oceny stanu wód, ponieważ często to właśnie obumieranie pewnych morskich glonów jest pierwszym widocznym sygnałem pogorszenia się jakości wody. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • dokładność,
  • cierpliwość,
  • wytrwałość,
  • dociekliwość,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć pracę w laboratoriach badawczych, rybołówstwie, przemyśle albo w urzędach i instytucjach zajmujących się gospodarką morską i ochroną środowiska mórz i oceanów.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.