Zdjęcie zawodu
W. męska

Stenografka-protokolantka

Stenografuję i tworzę protokoły, czyli zapisuję przebieg konferencji, zjazdów, spotkań zarządu firmy, rozpraw sądowych.

Stenografka-protokolantka

Stenografuję i tworzę protokoły, czyli zapisuję przebieg konferencji, zjazdów, spotkań zarządu firmy, rozpraw sądowych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Podczas różnych konferencji, wystąpień, debat poznaję ciekawych ludzi. Pracując jako protokolantka w sądzie dobrze znam przepisy prawa, co przydaje mi się w codziennym życiu. Nieustannie ćwiczę swoją pamięć, słuch i spostrzegawczość, potrafię naprawdę szybko poruszać palcami po klawiaturze komputera i nawet spisywanie wielostronicowych przemówień nie zabiera mi wiele czasu.

Czym się zajmuję?

Zapisuję przebieg konferencji, zjazdów, spotkań zarządu firmy, rozpraw sądowych, a konkretnie wszystkie wypowiedzi uczestniczących w nich osób. Treść moich zapisków powinna dokładnie odpowiadać temu, co dana osoba mówiła. Zapisuję też nazwisko przemawiającego, to z jakiego miejsca mówił: czy stojąc na mównicy, czy np. zadawał pytanie z sali, jakie nastroje panowały w trakcie przemowy. Notuję używając długopisu i notesu albo komputera, w pracy pomaga mi także dyktafon lub inne urządzenie nagrywające dźwięk. Nagrania pomagają mi w późniejszym uzupełnieniu moich notatek o wypowiedzi, które mogłam niechcący pominąć notując na żywo. Czasami dostaję od zleceniodawcy samo nagranie, które odsłuchuję i zamieniam to, co usłyszałam, na tekst pisany. 


Drugą częścią mojej pracy jest właśnie pisanie protokołów na podstawie moich zapisków i nagrań dźwiękowych. Mogą to być protokoły zwięzłe, zawierające tylko najważniejsze ustalenia i decyzje, obejmujące krótkie, syntetyczne opisy omawianych zagadnień lub stenogramy - to najpełniejszy opis, zawierający informacje o tym, kto przemawiał, z jakiego miejsca, co mówił, jakie były reakcje innych na jego słowa,… Bardzo często protokół musi być zrobiony w krótkim czasie po zakończeniu konferencji, wystąpienia, rozprawy sądowej, dlatego muszę umieć bardzo szybko pisać na komputerze oraz być odporną na stres. 


Co powinnam umieć? 

Każdy protokół musi być nie tylko dokładny, ale także napisany zgodnie z zasadami gramatyki i składni, czasem wymaga to zmodyfikowania wypowiedzi uczestników pod względem stylistycznym, ale w żadnym przypadku nie wolno mi zmienić przy tym sensu ich wystąpień, dlatego muszę posługiwać się poprawną polszczyzną. 


Najczęściej znajduję zatrudnienie w sądach, dlatego znajomość przepisów prawa i terminologii prawniczej jest mi potrzebna do zrozumienia i poprawnego zapisania wypowiedzi osób, które znajdują się na sali sądowej, oraz do napisania dobrych protokołów. 
Muszę umieć obsługiwać dyktafon i inne urządzenia służące do nagrywania dźwięku podczas rozpraw sądowych, konferencji, wystąpień, zjazdów. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • dokładność,
 • spostrzegawczość,
 • odpowiedzialność,
 • rzetelność,
 • sumienność,
 • cierpliwość,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • skrupulatność,
 • dobra pamięć,
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy, ponieważ nie mogę rozpraszać się podczas notowania i muszę cały czas skupiać się na tym, co mówi osoba przemawiająca,
 • podzielność uwagi, bo np. w trakcie dyskusji może się pojawiać kilka głosów jednocześnie.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w sądach, w różnych firmach i przedsiębiorstwach,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.