Zdjęcie zawodu
W. męska

Asystentka sędziego

Pomagam w pracy sędziego i zajmuję się administracją sądową.

Asystentka sędziego

Pomagam w pracy sędziego i zajmuję się administracją sądową.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy mogę zdobyć różnorodne, praktyczne doświadczenie, np. w kwestiach prawa procesowego. Co dzień spotykam się z ciekawymi zdarzeniami, które znajdują swój finał w sądzie. Mogę poszerzać swoją prawniczą wiedzę, a z upływem czasu awansować na starszą asystentkę lub starać się o powołanie na sędziego.

Czym się zajmuję?

Moim głównym zadaniem jest odciążenie sędziego w obowiązkach administracyjnych. Na jego polecenie sprawdzam zatem stan spraw nierozpoznanych, odroczonych, zawieszonych lub takich, które oczekują na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd. Analizuję też akta spraw we wskazanym przez sędziego zakresie i gromadzę literaturę potrzebną do rozpoznawania spraw lub do innych zadań, jakie powierzono sędziemu. 


Jeśli przygotowanie sprawy do rozpoznania wymaga dodatkowych dokumentów albo informacji, które znajdują się w posiadaniu konkretnych osób lub instytucji, moim zadaniem jest prowadzenie korespondencji w celu pozyskania tych dokumentów. Sędzia zleca mi przygotowanie projektów zarządzeń, orzeczeń albo ich uzasadnień, a ja robię to stosując się do jego wskazówek. Przygotowuję też odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi. 
Oprócz tego sprawdzam czy sekretariat sądu sprawnie i w wyznaczonych terminach wykonuje zarządzenia sędziego Zakres moich obowiązków jest różnorodny i w dużym stopniu zależy od wydziału, w którym pracuję i od sędziego, do którego jestem przydzielona. Mogę zajmować się sprawami karnymi, cywilnymi albo gospodarczymi. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na prawie cywilnym, karnym lub gospodarczym i na bieżąco śledzić wszelkie zmiany w przepisach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. 


Muszę potrafić przygotowywać pisma procesowe takie, jak uzasadnienia orzeczeń czy oddalenia wniosków, wyszukiwać potrzebne orzeczenia, obliczać koszty postępowań sądowych. 
Żeby móc zostać asystentką sędziego muszę ukończyć studia prawnicze, mieć co najmniej 24 lata, nieposzlakowaną opinię, nie być karaną za przestępstwa umyślne oraz wziąć udział w konkursie na to stanowisko, czyli zdać test wiedzy i przejść rozmowę kwalifikacyjną. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • sumienność,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • uczciwość,
  • łatwość i precyzja wypowiadania się w mowie i piśmie,
  • cierpliwość,
  • odporność na stres,
  • umiejętność szybkiego kojarzenia faktów,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować? 

Znajduję zatrudnienie w sądach. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.