Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka technicznej obsługi nieruchomości

Dbam o sprawne i bezpieczne użytkowanie nieruchomości.

Specjalistka technicznej obsługi nieruchomości

Dbam o sprawne i bezpieczne użytkowanie nieruchomości.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo dzięki niej budynki są utrzymywane w dobrym stanie technicznym, a ich najemcy są zadowoleni z warunków, w jakich mieszkają lub pracują.

Czym się zajmuję?

Odpowiadam za stan techniczny budynków oraz instalacji, jakie się w nich znajdują. Mam pod opieką wszystkie elementy budynku: dach, elewację, ściany wewnętrzne, podłogi, sufity, otwory okienne i drzwiowe, a także instalacje klimatyzacyjne, energetyczne, sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i systemy przeciwpożarowe. Do moich obowiązków należy nadzór nad firmą techniczną, która kontroluje działania wszystkich urządzeń i sieci. Jeśli pojawi się usterka techniczna, naprawia ją zespół techniczny na obiekcie albo zlecam jej usunięcie specjalistom z serwisu technicznego zewnętrznego. Sprawdzam też, czy wszystkie naprawy, przeglądy, remonty, konserwacje, montaż nowych urządzeń przebiegają w wyznaczonych terminach, sprawnie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami. 


W ramach moich zajęć współpracuję z podwykonawcami dbającymi o zieleń, odśnieżanie posesji, usuwanie sopli i śniegu z dachu budynku, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wybieram do współpracy firmy, które oferują dobrą jakość usług w przystępnej cenie. Współpracuję też z najemcami, czyli osobami lub firmami wynajmującymi lokale w nadzorowanej przeze mnie nieruchomości, aby zapewnić jej bezpieczne i ekonomiczne użytkowanie. 
Do moich obowiązków należy też współpraca z generalnym wykonawcą nieruchomości podczas usuwania usterek gwarancyjnych. Chodzi o takie wady budynku, które powstały na skutek błędów podczas budowy, a główny wykonawca ma obowiązek je naprawić w ramach gwarancji lub rękojmi. 
Dbam o to, aby dokumentacja techniczna obiektu - realizacyjna i eksploatacyjna - była zawsze aktualna, spisana i uporządkowana. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na prawidłowym działaniu instalacji przemysłowych, gazowych, elektrycznych, ogrzewania obiektowego, wentylacji, klimatyzacji i instalacji przeciwpożarowych. Powinnam też posiadać uprawnienia techniczne, np. budowlane, elektryczne, sanitarne, czy środowiskowe, aby potrafić oceniać stan techniczny urządzeń i instalacji, lokalizować usterki i nadzorować pracę serwisantów, którzy je usuwają. 


Muszę znać się na prawie budowlanym i technicznej obsłudze budynków oraz na przepisach BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, których mam przestrzegać podczas pracy. 
Potrafię rozwiązywać problemy techniczne oraz problemy z zakresu zarządzania budynkiem i infrastrukturą techniczną wewnętrzną oraz zewnętrzną. 
W mojej pracy muszę znać przepisy z obszaru ochrony środowiska, szczególnie system BDO, służący do gromadzenia informacji o odpadach powstających w trakcie eksploatacji budynku oraz system KOBiZE, zbierający dane o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji z instalacji budynku. Dlatego muszę sprawnie posługiwać się komputerem. 
Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem, zwłaszcza słownictwa technicznego, żeby móc sprawnie porozumiewać się z anglojęzycznymi najemcami. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność skoncentrowania się na zadaniu,
  • wielozadaniowość,
  • podzielność uwagi,
  • samodzielność,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność współpracy z innymi,
  • orientacja na klienta,
  • zdolności organizacyjne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się eksploatacją, utrzymaniem infrastruktury oraz pracami konserwacyjno-remontowymi obiektów, w firmach wynajmujących nieruchomości, w przedsiębiorstwach świadczących usługi administrowania i utrzymania budynków. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.