Zdjęcie zawodu
W. męska

Astrofizyczka

Przy pomocy teorii fizycznych wyjaśniam zjawiska astronomiczne.

Astrofizyczka

Przy pomocy teorii fizycznych wyjaśniam zjawiska astronomiczne.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę bo wiem, że moje obserwacje i eksperymenty mogą przynieść odpowiedzi na wiele pytań o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Wszechświata, jakie wciąż sobie zadajemy.

Czym się zajmuję?

Zajmuję się wyjaśnianiem zjawisk obserwowanych przez astronomów, przy pomocy teorii fizycznych. Badam zjawiska, które zachodzą w galaktykach, zbiorach gwiazd i materii międzygwiezdnej, np. powstawanie i śmierć gwiazd, rozszerzanie się i kurczenie galaktyk, oraz sposoby ich wzajemnego oddziaływania. Wszechświat, tak jak nasza planeta, podlega prawom fizyki. Znając przyczyny i przebieg zjawisk obserwowanych na Ziemi, możemy określać przyczyny tych, które odbywają się w przestrzeni kosmicznej. Do badania intrygujących procesów zachodzących w kosmosie wykorzystuję nowoczesne technologie, takie jak promieniowanie elektromagnetyczne, umożliwiające obserwacje promieniowania kosmicznego, fal grawitacyjnych, promieniowanie gamma, umożliwiające obserwacje pulsarów, gwiazd neutronowych, czarnych dziur, fale podczerwieni, umożliwiające obserwacje planet, młodych gwiazd, jąder galaktyk, i ultrafioletu, umożliwiającego obserwacje niebieskich gwiazd, mgławic planetarnych. 


Badam procesy fizyczne zachodzące w galaktykach, materii międzygwiezdnej, gwiazdozbiorach, górnych warstwach atmosfery ziemskiej, mierzę ich parametry i szukam ich przyczyn. Analizuję też rodzaje promieniowania kosmicznego i ich propagację, czyli rozprzestrzenianie się. Są to zarówno badania teoretyczne, czyli tworzenie modeli, jak i praktyczne, czyli doświadczenia przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej. Obserwuję także zmiany aktywności Słońca oraz innych gwiazd i monitoruję ilość promieniowania wysyłanego przez nie w kierunku Ziemi. Badam wpływ tych promieni na Ziemię i jej atmosferę. Oprócz tego robię też pomiary struktury i dynamiki gazowych sfer otaczających gwiazdy i planety, krążące wokół tych gwiazd, np. heliosfera, zawierająca w sobie Słońce, wszystkie planety i większość mniejszych ciał naszego Układu Słonecznego. Tworzę także modele takich sfer na podstawie dostępnych danych oraz poddaję je różnym testom, aby sprawdzić, czy moje hipotezy są słuszne. 


Co powinnam umieć? 

Żeby dobrze wykonywać swoją pracę potrzebuję wiedzy matematycznej, istotna jest zwłaszcza algebra, geometria, fizycznej, np. obejmującej takiej zagadnienia, jak zjawiska fizyczne i ich przyczyny, metody badań fizycznych, astronomicznej, dotyczącej budowy gwiazd, galaktyk, materii międzygwiezdnej, i kosmologicznej, dotyczącej powstania, struktury i przyszłego rozwoju Wszechświata. 


Do szukania rozwiązań problemów badawczych, które napotykam podczas swoich obserwacji i eksperymentów, wykorzystuję komputer, dlatego muszę znać się na obsłudze systemów operacyjnych oraz programów do analizy i prezentowania wyników moich badań, a także sprawnie wyszukiwać informacje w różnych bazach danych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dociekliwość,
  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • wytrwałość,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • skrupulatność,
  • opanowanie.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć pracę w instytutach fizycznych i astrofizycznych, ośrodkach badających przestrzeń kosmiczną i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.