Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Zarządca budynków biurowych

Zarządzam budynkami biurowymi, dbam o ich utrzymanie w prawidłowym stanie oraz monitoruję koszty utrzymania budynków.

Zarządca budynków biurowych

Zarządzam budynkami biurowymi, dbam o ich utrzymanie w prawidłowym stanie oraz monitoruję koszty utrzymania budynków.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

W mojej pracy mogę na bieżąco śledzić zmiany i nowe trendy pojawiające się na rynku nieruchomości biurowych. Stale poszerzam swoje umiejętności negocjacyjne i w zakresie zarządzania ludźmi. Dodatkowo, negocjując umowy z najemcami mogę poznać wiele ciekawych osób. W mojej pracy każdy dzień jest inny, muszę rozwiązywać wiele problemów.

Czym się zajmuję?

Jestem w stałym kontakcie z obecnymi najemcami, przyjmuję od nich uwagi i zgłoszenia dotyczące problemów związanych z użytkowaniem budynku i wynajmowanych przez nich pomieszczeń. Kontroluję budżet nieruchomości i dbam o to, aby jej utrzymanie nie generowało zbyt wysokich kosztów. Odpowiadam też za wysyłanie upomnień najemcom zalegających z płaceniem czynszu. 


Aby najemcy byli zadowoleni, muszą czuć się w wynajmowanych powierzchniach bezpiecznie i komfortowo. By im to zapewnić, nadzoruję pracę firm, które utrzymują czystość części wspólnych obiektu, czyli korytarzy, wind, łazienek, recepcji oraz terenów zewnętrznych: parkingów, chodników, dróg dojazdowych, bram, szlabanów i tym podobnych oraz działalność firmy zajmującej się ochroną budynku. 
Kontroluję też pracę zespołów konserwatorskich, dbających o dobry stan techniczny nieruchomości i usuwających zgłoszone przez najemców usterki. Dbam o przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości oraz kompleksowych przeglądów wszystkich instalacji i urządzeń. Do moich obowiązków należy też prowadzenie dokumentacji technicznej budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
Negocjuję krótkoterminowe umowy najmu z osobami, firmami i instytucjami, które chcą wynająć powierzchnię biurową w którymś z zarządzanych przeze mnie budynków. 
Odpowiadam również za raportowanie. Większość budynków biurowych jest inwestycją, inwestorzy oczekują szeregu informacji związanych z ich nieruchomością. 
Cały czas szukam rozwiązań podnoszących atrakcyjność nieruchomości w oczach potencjalnych najemców. Należą tu np. wydzielenie strefy relaksu czy też zamontowanie stacji ładowania elektrycznych pojazdów. 


Co powinienem umieć? 

Powinienem mieć bardzo dobre umiejętności interpersonalne, w mojej pracy muszę umieć utrzymywać relacje z najemcami oraz rozwiązywać problemy najemców wynikające z użytkowania nieruchomości. Muszę umieć działać w warunkach dużego stresu. Praca wymaga ode mnie umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. 


Muszę potrafić oceniać stan techniczny nieruchomości, kalkulować koszty niezbędne do utrzymania budynku na odpowiednim poziomie, negocjować krótkoterminowe umowy najmu, tworzyć plany zarządzania nieruchomością. Muszę znać zakresy uprawnień specjalistów niezbędnych do wykonywania napraw i przeprowadzania bieżących i okresowych przeglądów urządzeń i instalacji. Muszę potrafić wybierać najkorzystniejsze oferty dostawców energii, firm ochroniarskich i dbających o czystość. 
Muszę potrafić prowadzić dokumentację budynku, znać procesy aktualizowania i weryfikowania stanu prawnego nieruchomości, znać zasady windykacji niezapłaconych należności za czynsz. Muszę znać przepisy prawa budowlanego, BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska oraz te dotyczące ochrony danych osobowych. 
Umiejętności analityczne są bardzo ważne w mojej pracy, odpowiadam za przygotowanie szeregu raportów związanych z nieruchomością. 
W mojej pracy ważna jest dobra znajomość języka angielskiego, bo dzięki niej mogę sprawnie negocjować umowy z anglojęzycznymi najemcami, czytać zagraniczną literaturę branżową, uczestniczyć w kursach i szkoleniach prowadzonych w tym języku oraz znaleźć zatrudnienie w firmach, w których pracownicy lub zarząd mówią po angielsku. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • komunikatywność,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • rzetelność,
 • umiejętność logicznego rozumowania,
 • zdolności negocjacyjne,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność współpracy z innymi,
 • odporność na stres,
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zarządzających nieruchomościami biurowymi, mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.