Zdjęcie zawodu
W. męska

Dyrektorka więzienia

Kieruję zakładem karnym i organizuję jego pracę.

Dyrektorka więzienia

Kieruję zakładem karnym i organizuję jego pracę.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dbam o bezpieczeństwo obywateli, nie dopuszczając do ucieczek przestępców z więzienia. Dzięki mojej pracy skazani mogą zrozumieć swoje błędy, nauczyć się przestrzegania prawa i dobrze przygotować się do uczciwego życia na wolności.

Czym się zajmuję?

Kieruję Zakładem Karnym i organizuję jego pracę. W Zakładzie Karnym jest zatrudnionych wielu pracowników, to funkcjonariusze Służby Więziennej, psycholodzy, wychowawcy. Muszę dbać o to, aby ich liczba pozwalała na sprawne funkcjonowanie więzienia, utrzymanie w nim porządku i bezpieczeństwa oraz zapewnienie skazanym właściwej opieki medycznej. Decyduję o tym, jakie obowiązki mają poszczególni funkcjonariusze oraz ustalam rozkład ich dyżurów. Zarządzam budżetem Zakładu Karnego i decyduję o tym, na co przeznaczyć dostępne pieniądze. Dbam o to, żeby osoby pracujące w więzieniu mogły podnosić swoje kwalifikacje i zajmować stanowiska odpowiednie do ich umiejętności i wykształcenia. 


Co powinnam umieć? 

Muszę bardzo dobrze znać się na przepisach prawa, które określają zasady funkcjonowania więzienia, oraz na rodzajach kar pozbawienia wolności. Dzięki tej wiedzy zapewniam więźniom zgodne z prawem odbywanie kar, na które skazał ich sąd. 


W Zakładzie Karnym przebywają różni więźniowie, skazani za cięższe albo lżejsze przestępstwa, muszę więc znać się na resocjalizacji, żeby móc zaplanować dla nich odpowiednie zajęcia pomagające im wrócić do społeczeństwa, np. praca w warsztatach produkcyjnych, pomoc podopiecznym domów dziecka i domów opieki społecznej, kółka teatralne. Dzięki takim zajęciom więźniowie uczą się pracy w grupie, współczucia, uczciwości, przestrzegania różnych regulaminów. 
Znajomość psychologii przydaje mi się w rozpoznawaniu nastrojów i atmosfery panującej wśród więźniów, co pomaga mi przewidywać np. wzrost agresji albo bunt, opanowywać te nastroje i przeciwdziałać ich skutkom, takim jak ucieczka czy bójki między skazanymi. Pobyt w Zakładzie Karnym to dla więźniów nie tylko kara, to także okazja do zrozumienia popełnionych błędów i przygotowania się do życia po powrocie na wolność. Niektórzy kończą tutaj szkoły albo uczą się nowego zawodu, co może pomóc im w znalezieniu pracy po zakończeniu kary. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • sumienność,
  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • uczciwość,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność zarządzania pracą innych,
  • cierpliwość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w aresztach śledczych lub zakładach karnych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.