Zdjęcie zawodu
W. męska

Skarbniczka bankowa

Dbam o odpowiednie wyposażenie skarbca w banku.

Skarbniczka bankowa

Dbam o odpowiednie wyposażenie skarbca w banku.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy pieniądze i depozyty przechowywane w skarbcu są bardzo dobrze zabezpieczone, a bank dysponuje odpowiednią ilością gotówki do sprawnego działania.

Czym się zajmuję?

Jestem odpowiedzialna za obsługę skarbca w oddziale banku, w którym pracuję. Co to oznacza w praktyce? Dbam o właściwie zabezpieczenie i wyposażenie skarbca, zapewniam zgodne z przepisami przechowywanie i zabezpieczanie znajdujących się w nim pieniędzy i depozytów, zasilam skarbiec w gotówkę niezbędną do sprawnego funkcjonowania banku. Wydaję pieniądze kasjerom bankowym i przyjmuję pozostałości kasowe, czyli pieniądze, które zostały w kasie po zamknięciu banku, sprawdzając czy zgadzają się z ilością pobranej i wypłaconej gotówki. 


Większe wypłaty pieniężne wykonuję osobiście, przyjmuję też duże wpłaty od klientów banku. Przyjmuję przychodzące do banku bony oszczędnościowe, medale okolicznościowe i przekazuję je kasjerom. Aby udokumentować moją pracę prowadzę księgi skarbowe skarbca i sprawdzam, czy kwoty w nich podane zgadzają się z ilością pieniędzy i depozytów faktycznie znajdujących się w skarbcu. 
Nadzoruję przygotowywanie paczek banknotów oraz woreczków zawierających monety, z luźnych paczek banknotów formuję wiązki skarbcowe, otwieram i przeliczam przesyłki pieniędzy do zdeponowania w skarbcu. Sprawdzam autentyczność banknotów i nadzoruję proces niszczenia tych, które się do tego kwalifikują. Instruuję kasjerów jak mają postępować z powierzoną im gotówką, do mnie należy także wyrażanie zgody na przebywanie innych osób w skarbcu. Sporządzam także protokoły z przejęcia skarbca. 


Co powinnam umieć? 

Muszę bardzo dobrze znać matematykę, żeby móc sprawnie obliczać ilość gotówki znajdującej się w skarbcu, ilość pieniędzy wydawanych kasjerom, przyjmować wysokie wpłaty od klientów i wypłacać im znaczne ilości gotówki. 


Muszę znać się na procedurach dotyczących organizacji pracy skarbca w moim banku oraz na prawie bankowym, ponieważ muszę przestrzegać tych przepisów podczas pracy. 
Muszę bardzo dobrze znać się na specyfice pracy w banku, wiedzieć, jak sporządzać protokoły przejęcia skarbca, jak prowadzić księgi skarbowe, potrafić szkolić kasjerów jak mają postępować z powierzonymi im pieniędzmi. Muszę też potrafić rozpoznawać podrobione pieniądze. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

 • skrupulatność,
 • dokładność,
 • sumienność,
 • uczciwość,
 • umiejętność pracy z zespole,
 • zdolności analityczne,
 • dobra pamięć,
 • podzielność uwagi,
 • zamiłowanie do ładu i porządku,
 • zdolności organizacyjne.

Predyspozycje zdrowotne

 • dobry wzrok,
 • sprawne dłonie i palce,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu

 • poważne wady wzroku,
 • upośledzenie umysłowe,
 • niska odporność psychiczna. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w banku.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0)