Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Audytor energetyczny

Określam zużycie energii w budynkach i przedsiębiorstwach oraz proponuję jego racjonalizację.

Audytor energetyczny

Określam zużycie energii w budynkach i przedsiębiorstwach oraz proponuję jego racjonalizację.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo łączę w niej wiedzę z różnych dziedzin i stale uczę się czegoś nowego. W pracy odwiedzam rozmaite, czasem bardzo oryginalne budynki i firmy o najrozmaitszym profilu działalności. Cieszę się, gdy dzięki mnie udaje się zoptymalizować zużycie energii, bo to pozwala obniżyć rachunki i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Pomagam nie tylko moim klientom. Znajomi też często pytają mnie, co mogą zrobić, żeby obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną.

Czym się zajmuję?

Jako audytor energetyczny oceniam, ile energii zużywa mieszkanie, dom, biuro, fabryka albo inny obiekt, np. akwapark, muzeum czy urząd. Na początku zapoznaję się z dokumentacją techniczną budynku i oglądam poszczególne jego elementy kamerą termowizyjną. To pozwala znaleźć miejsca, którymi najwięcej ciepła „ucieka” z budynku. Mogą to być nieszczelne drzwi lub okna, ale także źle zamontowane balkony, nieocieplone stropy czy posadzki albo zawilgocenie wynikające z pęknięć elewacji czy nieszczelności dachu. W następnej kolejności oceniam wydajność klimatyzacji i wentylacji, systemów ogrzewania, zaopatrzenia w ciepłą wodę czy jej oczyszczania. Przyglądam się też systemowi oświetlenia i takim elementom, jak maszyny, komputery, monitory i inny sprzęt wykorzystywany w danym obiekcie. 


Efektem mojej pracy jest audyt energetyczny, czyli dokument, w którym opisuję zastany stan energetyczny obiektu albo przedsiębiorstwa. Posiadanie takiego audytu bywa wymagane w określonej grupie przedsiębiorstw, które muszą udowodnić określoną efektywność energetyczną, czyli wykazać, że w swojej działalności zużywają tak mało energii, jak to tylko możliwe. 
W audycie umieszczam też proponowane sposoby poprawy efektywności energetycznej wraz z oceną ich opłacalności. Takie propozycje umożliwiają właścicielom obiektów podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej modernizacji, by obniżyć zużycie energii i związane z tym koszty. W przypadku budynku może to być uszczelnienie i docieplenie elewacji lub dachu, wymiana okien i drzwi na nowe, bardziej szczelne, wymiana pieca centralnego ogrzewania na lepiej dostosowany do potrzeb, wymiana oświetlenia na LEDowe,… Czasem opłaca się przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, zamontowanie paneli fotowoltaicznych, albo pompy ciepła. Taki audyt jest oficjalnym dokumentem, dzięki któremu właściciel lub zarządca budynku może uzyskać premię termomodernizacyjną lub remontową. 
Oprócz audytów przygotowuję też świadectwa energetyczne budynków, sporządzane na podstawie obliczenia zapotrzebowania konkretnego budynku na energię niezbędną do jego ogrzania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia i przygotowania ciepłej wody.
Poza oceną energetyczną już istniejących budynków czy firm mogę też doradzać projektantom nowych konstrukcji, dokonując analizy i oceny energetycznej proponowanych rozwiązań projektowych oraz oceniać, ile energii udało się zaoszczędzić dzięki przeprowadzonym działaniom racjonalizatorskim. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać podstawy projektowania, budowania i użytkowania budynków. Wiedzieć, jak projektuje się budynki zeroemisyjne, znać się na urządzeniach i instalacjach elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, używanych do podgrzewania wody, ogrzewania, zapewniania wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia. 


Muszę znać zjawiska fizyczne, cieplne, energetyczne i termodynamiczne wykorzystywane w budownictwie, znać się na procesach produkcji oraz wymiany energii w instalacjach grzewczych i chłodniczych. 
Muszę znać się na materiałach, instalacjach i technologiach wykorzystywanych w budownictwie. Znać zasady konstrukcji budynków tradycyjnych, energooszczędnych i pasywnych oraz umieć czytać rysunki techniczne. 
Muszę znać różne ekologiczne źródła energii stosowane w budownictwie, takie jak fotowoltaika, geotermia, ogniwa paliwowe, wodór. Powinienem wiedzieć, jak oszczędzać energię elektryczną, wodę i ciepło, wykorzystywać pasywne metody chłodzenia w budownictwie. 
Muszę potrafić przeprowadzać badania szczelności budynków i wykonywać pomiary kamerą termowizyjną, kontrolować systemy i urządzenia energetyczne w zakresie ich efektywności, analizować możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w konkretnych budynkach, opracowywać różnego typu audyty energetyczne i świadectwa energetyczne budynków. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • przywiązywanie wagi do detali,
  • zdolności negocjacyjne,
  • komunikatywność,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • sumienność,
  • odpowiedzialność,
  • spostrzegawczość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w prywatnej firmie, która prowadzi usługi audytów energetycznych, a także w firmach zajmujących się klimatyzacją, chłodnictwem, energetyką, ogrzewaniem, fizyką budowli czy inżynierią środowiska. Mogę też założyć własną działalność gospodarczą i oferować usługi przeprowadzania audytów energetycznych różnym klientom. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.