Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Ankieter

Przeprowadzam badania ankietowe: telefoniczne lub "na żywo".

Ankieter

Przeprowadzam badania ankietowe: telefoniczne lub "na żywo".


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Jako ankieter dbam o to, żeby kwestionariusze badawcze przygotowane przez rozmaite firmy, urzędy i instytucje państwowe, np. GUS, były sprawnie i profesjonalnie przeprowadzane i wprowadzane do baz danych.

Czym się zajmuję?

Chyba każdy zetknął się kiedyś z ankietą. Najprostszą przeprowadza mama pytając nas, czy na obiad wolimy ziemniaki puree czy frytki. Są jednak o wiele bardziej skomplikowane kwestionariusze, czyli zbiory uporządkowanych pytań, które formułują badacze, by np. poznać zachowania i preferencje zakupowe konsumentów, poglądy określonej grupy badanych, np. mieszkańców jakiejś miejscowości, przedstawicieli wybranego zawodu , na ważne zagadnienia społeczne, takie jak opinie o projektach zmian w prawie, albo poparcie dla nowej drogi szybkiego ruchu. 


Kwestionariusze mogą być w formie papierowej lub elektronicznej, a moją pracą jako ankietera jest skłanianie ludzi, by szczerze odpowiadali na zawarte w nich pytania. Na początku zapoznaję się z celem badania i dokładnie czytam kwestionariusz, który będę dawać ankietowanym do wypełnienia lub wypełniać go na podstawie ich odpowiedzi. Od moich zleceniodawców dostaję też informacje dotyczące tego, kogo mam ankietować oraz szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania badania. Reszta mojej pracy zależy od trybu, w jakim mam przeprowadzić ankietę. 
Jeśli jest ona telefoniczna, wyszukuję respondentów z grupy wskazanej przez zleceniodawcę, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, wiek, płeć, wykształcenie, korzystając z dostępnych baz danych, w tym książek telefonicznych, a potem do nich dzwonię. Mogę też rozmawiać z ludźmi “na żywo”, w terenie: w zakładach pracy, biurach, firmach, centrach handlowych, sklepach, na targach, konferencjach, na ulicy. Na początku oczywiście muszę uzyskać zgodę na udział w ankiecie. 
Zawsze wyjaśniam, jaki jest cel badania i w jaki sposób będzie przeprowadzone, tłumaczę, jak wypełniać papierowe i elektroniczne kwestionariusze, czasem sam zadaję pytania i odnotowuję odpowiedzi respondentów, zawsze zachęcam też do udzielania szczerych odpowiedzi. Wypełnione ankiety opisuję lub koduję, czyli wprowadzam do elektronicznej bazy danych. Muszę np. odpowiednio klasyfikować do różnych kategorii odpowiedzi na pytania otwarte, czyli takie, gdzie ankietowani sami wymyślają odpowiedź, według wytycznych zawartych w kluczu kodowym. 


Co powinienem umieć?

Istotna jest znajomość poprawnej polszczyzny, umiejętność prostego i zrozumiałego wysławiania się oraz brak problemów z wymową, żeby móc skutecznie zachęcać respondentów do udziału w badaniu i tłumaczyć im, na czym polega. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby o statusie ucznia lub studenta.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
  • dobra pamięć,
  • podzielność uwagi,
  • kreatywność,
  • spostrzegawczość,
  • wytrwałość,
  • samodzielność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się badaniem rynku i opinii publicznej, instytucjach państwowych, np. instytucjach kultury, w Głównym Urzędzie Statystycznym, itp.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.