Zdjęcie zawodu
W. męska

Monterka telekomunikacyjna

Montuję urządzenia i sieci telekomunikacyjne.

Monterka telekomunikacyjna

Montuję urządzenia i sieci telekomunikacyjne.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Moja praca daje mi dużo satysfakcji, ponieważ klient zadowolony z podłączenia i skonfigurowania sieci poleca mnie kolejnym znajomym. W domu potrafię naprawić i podłączyć każdy sprzęt audiowizualny i komputerowy.

Czym się zajmuję?

Wykonuję, uruchamiam, konserwuję, remontuję i naprawiam linie telekomunikacyjne wszelakiego rodzaju: kablowe, radiowe, światłowodowe; montuję też antenowe systemy radiowe i telewizyjne. Oprócz tego buduję kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuję złącza kablowe oraz elementy zakończeń kabli i przełącznice. Jeśli montuję linię radiową, muszę dobrać częstotliwość pracy urządzeń tworzących linię radiową na podstawie dokumentacji projektowej, dobrać typ anteny do zasięgu łącza, a jej rozmiar i kształt czaszy – do tzw. warunków propagacji fal elektromagnetycznych, czyli do tego, w jakim terenie stoi budynek, na którym mam ją zamontować, czy wokół jest dużo przeszkód utrudniających rozchodzenie się fal, oraz jakiego typu fale ma odbierać. 


Wykonuję też wewnętrzne instalacje telekomunikacyjne i teleinformatyczne, sprawdzam, czy instalacja ma prawidłowe uziemienie, dobieram urządzenia wzmacniająco-regenerujące sygnał na przebiegu linii telekomunikacyjnej, aparaty przepięciowe oraz instaluję, konfiguruję, programuję i testuję urządzenia końcowe, takie jak komputery, telewizory, dekodery, urządzenia mobilne. Poza tym naprawiam urządzenia, podzespoły i elementy aktywne sieci telekomunikacyjnej; do moich zadań należy też wykonywanie pomiarów i dobór najlepszych w określonej sytuacji rozwiązań technologicznych oraz kontrola jakości wykonanych prac monterskich. 


Co powinnam umieć?

W mojej pracy posługuję się rozmaitymi narzędziami i przyrządami, takimi jak: oscyloskop, multimetr, lutownica, szczypczyki, pęsety, śrubokręty, muszę więc znać się na ich działaniu i obsłudze, a w razie potrzeby umieć wykonać drobne naprawy. Niezbędna jest mi także wiedza informatyczna, ponieważ w pracy często wykorzystuję programy komputerowe. Budynki mieszkalne i przemysłowe, dachy, studzienki, piwnice – to tylko niektóre z moich potencjalnych „miejsc pracy”. Działam często na zewnątrz, w zmiennych warunkach atmosferycznych, w deszczu, zimnie, albo gdy jest bardzo gorąco i duszno, na wysokości, w wykopach i pod ziemią. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • wyobraźnia przestrzenna,
 • spostrzegawczość,
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
 • podzielność uwagi,
 • dokładność,
 • wytrwałość,
 • odporność na znużenie,
 • dociekliwość,
 • samodzielność,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi.

Predyspozycje zdrowotne 

 • sprawne dłonie i palce,
 • dobry wzrok i słuch,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • dobra kondycja,
 • dobra orientacja przestrzenna,
 • świetny zmysł równowagi.

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu 

 • lęk wysokości,
 • skłonność do omdleń,
 • alergie,
 • nadmierna potliwość dłoni

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w zakładach telekomunikacyjnych, przy produkcji sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, w instytucjach posiadających własne sieci i systemy łączności, np. w wojsku, mogę też założyć własną działalność gospodarczą. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.