Zdjęcie zawodu
W. męska

Biolożka morska

Badam morskie ekosystemy obejmujące rośliny i zwierzęta.

Biolożka morska

Badam morskie ekosystemy obejmujące rośliny i zwierzęta.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Praca biolożki morskiej pozwala mi badać rozmaite, często niedostępne zwykłym ludziom miejsca, jak rezerwaty morskiej biosfery albo wenty hydrotermalne. Moja praca jest różnorodna i nie mam czasu na nudę. Morza i oceany to wciąż w dużej mierze niezbadane terytoria, dlatego mam możliwość dokonania wielu ciekawych odkryć. Praca specjalistów takich, jak ja, pozwala lepiej zrozumieć podwodny świat oraz poszerza naszą wiedzę o wpływie człowieka i katastrof naturalnych na życie morskich organizmów.

Czym się zajmuję?

Aby jak najwięcej dowiedzieć się o żyjących w morzach i oceanach gatunkach, biolodzy morscy często prowadzą badania terenowe. W ich trakcie pobiera się m.in. próbki wody, planktonu, roślin, które potem szczegółowo bada się w laboratorium. 


Zakres moich obowiązków, a zatem także i uczestnictwo w takich badaniach terenowych, zależy jednak od tego, jaką specjalizację wybiorę. Mogę np. prowadzić inwentaryzację konkretnych gatunków morskich roślin lub zwierząt. Takie badania polegają głównie na obserwacji i zliczaniu przedstawicieli rozmaitych gatunków w określonym rejonie morza lub oceanu, określaniu ich wieku, badaniu stanu zdrowia. 
Mogę analizować zachowania ryb, żółwi morskich albo delfinów, trasy ich wędrówek i wzorce zachowań, np. sposoby znajdowania partnerów, strategie rozrodu czy dbania o potomstwo, badać warunki panujące w miejscach, w których się rozmnażają i ich reakcje na zmiany zachodzące w środowisku. 
Mogę opiekować się stworzeniami morskimi w akwariach, ogrodach zoologicznych, ośrodkach rehabilitacji morskich zwierząt, stacjach badawczych. Mogę też pracować przy odtwarzaniu populacji gatunków zagrożonych wyginięciem. 
Oprócz tego mogę zajmować się monitorowaniem zanieczyszczeń wody, badać ich skład chemiczny i wpływ na środowisko morskie i oceaniczne lub zarządzać podwodnymi rezerwatami przyrody, aby chronić zamieszkujące je organizmy. 


Co powinnam umieć? 

Muszę świetnie znać się na biologii i umieć rozróżniać gatunki organizmów żyjących w morzach i oceanach, znać ich budowę anatomiczną i fizjologię. Muszę wiedzieć, jakie są zwyczaje ryb, morskich gadów i ssaków oraz najrozmaitszych bezkręgowców: gdzie żerują, czym się żywią, jak się rozmnażają, jakie są trasy ich wędrówek. Powinnam znać specyfikę morskich i oceanicznych ekosystemów, wiedzieć, co im zagraża i jak można je odbudowywać. Muszę wiedzieć, jak zanieczyszczenie środowiska wpływa na liczebność i stan zdrowia różnych gatunków morskich roślin i zwierząt. Muszę potrafić zarządzać podwodnymi rezerwatami przyrody. 


Muszę wiedzieć, jak opiekować się rybami w oceanariach i akwariach w ogrodach zoologicznych oraz odtwarzać populacje gatunków zagrożonych wyginięciem. 
W mojej pracy istotna jest znajomość ukształtowania dna mórz i oceanów, wiedza o miejscach występowania prądów morskich oraz umiejętność sprawnego posługiwania się różnego rodzaju mapami. 
Muszę dobrze znać chemię, żeby potrafić badać skład chemiczny wody morskiej, umieć wykrywać zanieczyszczenia i określać ich poziom, a także poszukiwać substancji wytwarzanych przez morskie organizmy i znajdować dla nich zastosowania np. w medycynie czy przemyśle. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odpowiedzialność,
  • spostrzegawczość,
  • cierpliwość,
  • odwaga,
  • wytrwałość,
  • kreatywność,
  • empatia,
  • umiejętność analitycznego rozumowania.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie między innymi na uczelniach wyższych, w oceanariach, ogrodach zoologicznych prowadzących akwaria, organizacjach ekologicznych, instytucjach badawczych, firmach z branży rybackiej, jednostkach administracji samorządowej na wybrzeżu.  


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.