Zdjęcie zawodu
W. męska

Sędzia

Badam, rozpatruję i prowadzę sprawy w sądzie. Zajmuję się procesami karnymi i cywilnymi.

Sędzia

Badam, rozpatruję i prowadzę sprawy w sądzie. Zajmuję się procesami karnymi i cywilnymi.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

To praca bardzo obciążająca psychicznie, ale daje ogromną satysfakcję. Kiedy wydaję wyrok skazujący mam poczucie, że chronię zwykłych ludzi przed dalszą działalnością przestępcy i wynagradzam im poniesione krzywdy. Kiedy uniewinniam osobę podejrzaną, czuję, że ratuję przed karą kogoś, kto na nią nie zasłużył. Stanie na straży sprawiedliwości to wielki ciężar, ale i powód do dumy.

Czym się zajmuję?

Moja praca polega na wymierzaniu sprawiedliwości w procesach karnych i cywilnych. Najpierw dokonuję wstępnej analizy sprawy na podstawie zgromadzonych dokumentów, weryfikuję też materiał dowodowy. Potem na sali sądowej słucham zeznań świadków, oskarżonych i pokrzywdzonych. Najtrudniejsze jest wydanie właściwego wyroku, ponieważ zdarzają się sytuacje, w których bardzo trudno ocenić, kto ma rację.


Pracuję w konkretnym wydziale sądu, zajmując się orzekaniem w sprawach z zakresu prawa karnego, pracy, rodzinnego, cywilnego, opiekuńczego. Na sali rozpraw przewodniczę postępowaniu sądowemu, a wyrok wydaję na podstawie zebranych dowodów, zeznań świadków, aktu oskarżenia, opinii biegłych sądowych. Wyrok musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i sprawiedliwy, uwzględniający okoliczności konkretnej sprawy. Wyrok ogłaszam ustnie i przygotowuję jego pisemne uzasadnienie.
Z moją pracą wiąże się ogromna odpowiedzialność, ponieważ to ja decyduję o przyszłości oskarżonych. Mogę uznać ich za winnych przestępstwa i skazać na karę pobawienia wolności lub wysokiej grzywny, albo oczyścić ich z zarzutów. Muszę być wnikliwa, bezstronna i dokładna oraz samodzielna, bo rzadko pracuję w zespole.
Moja praca polega też na rozstrzyganiu różnych konfliktów międzyludzkich, dotyczących praktycznie wszystkich aspektów codziennego życia. Podczas rozpraw decyduję np. o tym, kto jest winny upadku starszej osoby na nieodśnieżonym chodniku, kto odpowiada za zalanie mieszkania sąsiada, czy konkretny post w mediach społecznościowych naruszył dobre imię danej osoby, czy konkretna piosenka jest plagiatem innego utworu. Często zajmuję się też zachęcaniem skłóconych stron do zawarcia ugody, do wzajemnych ustępstw i dojścia do porozumienia, co daje mi największą satysfakcję.


Co powinnam umieć? 

Muszę kierować się Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej Sędziów.


Muszę znać historię prawa i zmieniających się przepisów prawnych, muszę znać strukturę państwa, przepisy prawne oraz normy społeczne. 
Muszę umieć formułować uzasadnienia wydanych przeze mnie wyroków oraz dokumentację prawną, muszę sporządzać obszerne raporty i uzasadnienia wyroków, przy wykorzystaniu plików tekstowych. 
Muszę znać logikę, aby wyciągać właściwe wnioski z materiału dowodowego i przesłuchań świadków.  


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • sumienność,
 • umiejętność logicznego rozumowania,
 • uczciwość,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i na piśmie,
 • cierpliwość,
 • wytrwałość,
 • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • odporność na stres,
 • dokładność,
 • empatia.

Gdzie mogę pracować? 

Jako sędzia mogę pracować w sądzie.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.