Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista ds. najemców powierzchni biurowo-handlowych

Dbam o dobrą współpracę z najemcami wynajmującymi lokale w biurowcach, galeriach handlowych itp.

Specjalista ds. najemców powierzchni biurowo-handlowych

Dbam o dobrą współpracę z najemcami wynajmującymi lokale w biurowcach, galeriach handlowych itp.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, ponieważ pozwala mi poznawać ciekawych ludzi wynajmujących powierzchnie biurowo-handlowe. Cieszę się, kiedy nasza współpraca układa się pomyślnie.

Czym się zajmuję?

Można by powiedzieć, że wszystkim, co trzeba zrobić w ramach umów najmu, jakie podpisujemy z naszymi najemcami. Chodzi m.in. o utrzymanie ustalonej estetyki lokali, dokonywanie niezbędnych modernizacji, np. wydzielanie mniejszych pomieszczeń, przeprowadzenie koniecznych napraw i remontów. Na bieżąco współpracuję z najemcami, bo oni też są zobowiązani do przestrzegania warunków zawartych w umowach, np. dotyczących poziomu efektywności handlowej lub usługowej lokali i ich prawidłowego funkcjonowania. 


Analizuję obroty najemców poszczególnych lokali, sprawdzam, czy regularnie uiszczają należności i kontaktuję się z nimi, jeśli powstają jakieś zaległości. Sprawdzam też, czy każdorazowo wysokość kwoty do zapłaty została poprawnie obliczona, zgodnie z zawartą umową. Na bieżąco informuję o kwestiach czynszowych dyrekcję centrum handlowego lub biurowca. 
Opracowuję dokumenty niezbędne do sprawnego zarządzania wynajmem powierzchni i pomieszczeń, takie jak wezwania do zapłaty, wezwania do przedstawienia zabezpieczeń umów, wezwania do uzupełnienia zabezpieczeń umów. Odpowiednio ustalone zabezpieczenia umów gwarantują, że najemca będzie należycie wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Takim zabezpieczeniem najczęściej jest kaucja, czyli opłata uiszczana przez najemcę przy zawieraniu umowy, która jest mu zwracana, kiedy umowa najmu się kończy, a najmujący nie ma zastrzeżeń co do jej wykonania. Zamiast kaucji można poprosić o gwarancję bankową lub ubezpieczeniową albo o podpisanie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zaległego czynszu. 
Do moich obowiązków należy też koordynacja dodatkowych działań w częściach wspólnych budynku, takich jak wystawy, targi, umieszczanie materiałów reklamowych oraz uzgadnianie tego z najemcami lokali. Jeśli podczas najmu pojawiają się problemy zgłaszane przez najemców, reprezentuję dyrekcję podczas ich rozwiązywania i prowadzę oficjalną korespondencję, uzgadniając treść pism z działem prawnym. 


Co powinienem umieć? 

Muszę potrafić sprawnie korzystać z komputera, a zwłaszcza znać takie programy i systemy, jak Archibus, Webcentrala, ekancelaria oraz posiadać bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office. 


Muszę mieć podstawową wiedzę z zakresu księgowości i finansowania inwestycji, potrafić analizować obroty najemców oraz oceniać, czy wysokość czynszu za dany lokal została właściwie obliczona. 
Muszę znać przepisy z zakresu administracji, windykacji czynszu oraz treść Kodeksu karnego. Ta wiedza i umiejętność stosowania jej w praktyce jest mi niezbędna do sprawnego opracowywania dokumentów oraz w bieżącej współpracy z najemcami. 
Dzięki dobrej znajomości języka angielskiego mogę sprawnie porozumiewać się z anglojęzycznymi najemcami, czytać literaturę branżową w tym języku lub znaleźć dobrą pracę za granicą. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • samodzielność,
  • skuteczność w działaniu,
  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • kreatywność,
  • umiejętność planowania czasu pracy,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
  • asertywność,
  • umiejętność negocjacji.

Gdzie mogę pracować? 

Najczęściej znajduję zatrudnienie w firmach zajmujących się wynajmem nieruchomości komercyjnych. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.