ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Koordynatorka przeszczepów

Jestem łącznikiem między pacjentem, a zespołami pobierającymi i przeprowadzającymi przeszczep tkanki lub narządu.

Koordynatorka przeszczepów

Jestem łącznikiem między pacjentem, a zespołami pobierającymi i przeprowadzającymi przeszczep tkanki lub narządu.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo pomaganie ciężko chorym pacjentom odnaleźć się w gąszczu procedur oraz wyjaśnianie im szczegółów zabiegu, który może uratować im życie i przywrócić zdrowie, sprawia mi wiele satysfakcji. Wiem, że dzięki mnie wszystkie procedury związane z przeszczepami przeprowadzane są sprawnie i zgodnie z przepisami.

Czym się zajmuję?

Organizuję i koordynuję czynności, jakie trzeba wykonać, żeby przeprowadzić przeszczep. Odpowiadam za znalezienie dawców, czyli zmarłych lub żywych osób, od których pobiera się tkanki, narządy lub komórki do przeszczepu, oraz uczestniczę w procedurze wyboru najlepszego dawcy dla biorcy. Moim zadaniem jest dopilnować, żeby podczas pobierania, transportu i przeszczepiania tkanek, komórek lub narządów przestrzegano wszystkich obowiązujących procedur i przepisów prawa.


Dbam o właściwą komunikację między osobami zaangażowanymi w proces transplantacji. Do mnie należy między innymi kontakt z lekarzami zgłaszającymi potencjalnych dawców oraz rozmowa z rodzinami zmarłych, które przekonuję, by zgodziły się na pobranie od ich najbliższych organów do transplantacji. Cały czas jestem też w kontakcie z pracownikami \"Poltransplantu\" - jednostki prowadzącej rejestr dawców i biorców, czyli osób oczekujących na przeszczep oraz zajmującej się między innymi przewozem pobranego materiału biologicznego, a także z konsultantami oceniającymi stan komórek, tkanek lub organów, diagnostami laboratoryjnymi wykonującymi niezbędne badania dawców i biorców, pracownikami transportu medycznego, zakładu radiologii, bloku operacyjnego. To ja także ustalam, w porozumieniu z zaangażowanymi zespołami, najlepszy możliwy termin przeprowadzenia transplantacji.
Sprawdzam też, czy potencjalny dawca tkanek, komórek lub organów nie zastrzegł sobie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, że sprzeciwia się, by po śmierci pobrano od niego narządy. Oprócz tego wypełniam niezbędne dokumenty, takie jak karta koordynacyjna pobrania tkanek i narządów, czy protokoły pobrania.


Co powinnam umieć? 

Powinnam posiadać wykształcenie medyczne, bo muszę znać podstawy anatomii i fizjologii człowieka, żeby móc przygotowywać opisy narządów do pobrania oraz zgłaszać do Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek przypadki reakcji niepożądanych po przeszczepach, odrzucenia narządu lub tkanki czy pogorszenia się zdrowia biorcy po transplantacji.


Muszę znać prawo transplantacyjne oraz procedury nadzorowania przebiegu pobierania i przeszczepiania narządów, tkanek i komórek, ich przechowywania i transportu, znać procedury dotyczące orzekania śmierci mózgu i opieki nad dawcą, potrafić wypełniać niezbędne dokumenty i koordynować pracę zespołu osób zajmujących się przeszczepami.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
  • precyzja,
  • zdolność do szybkiego podejmowania decyzji,
  • umiejętność współpracy,
  • odporność emocjonalna,
  • empatia,
  • dyspozycyjność,
  • komunikatywność,
  • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w centrach transplantologii, bankach tkanek, komórek i narządów, szpitalach oraz w innych zakładach opieki zdrowotnej.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.