Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier biomedyczny

Tworzę nowe protezy oraz urządzenia do diagnostyki i leczenia pacjentów.

Inżynier biomedyczny

Tworzę nowe protezy oraz urządzenia do diagnostyki i leczenia pacjentów.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy życie i zdrowie pacjentów ratują coraz nowocześniejsze urządzenia medyczne, a materiały biomedyczne są coraz doskonalsze i “niemal jak własne”. Jeśli wynajdę coś szczególnie istotnego, mogę nawet doczekać się urządzenia albo materiału nazwanego moim nazwiskiem.

Czym się zajmuję?

W moim zawodzie wykorzystuję zarówno wiedzę z nauk ścisłych jak i biologicznych oraz medycznych. Kreuję nowe metody i tworzę urządzenia do diagnostyki i leczenia pacjentów. Wymyślam też zupełnie nowe materiały, projekty i prototypy tworzyw sztucznych, które można stosować w rozmaitych terapiach, a inspiracją są dla mnie narządy, tkanki i inne obiekty biologiczne, a dokładniej ich budowa i sposoby działania. Efekty mojej pracy można wykorzystywać np. do uzupełniania ubytków tkanek po urazach, wypadkach albo gdy pacjent cierpi na chorobę niszczącą tkanki, np. na nowotwór. Opracowuję też nowoczesne materiały pozwalające łączyć ze sobą różne tkanki, m.in. cementy kostne, nici chirurgiczne czy kleje do tkanek, pracuję nad budową sztucznych narządów, które mogłyby zastąpić zniszczone przez uraz albo chorobę, takich jak sztuczne serce, zastawki serca, naczynia krwionośne czy kości. Mogę też poszukiwać wydajniejszych nośników leków, tworzyć polimery używane do produkcji soczewek kontaktowych, albo pracować nad protezami bionicznymi, czyli sztucznymi kończynami, którymi pacjent może sterować bezpośrednio myślą dzięki wysyłaniu impulsów elektrycznych z mózgu, albo poprzez przesyłanie sygnałów do protezy z resztek zachowanych mięśni. Biocybernetyk opracowuje też endoprotezy, czyli części wszczepiane do organizmu, by zastąpić uszkodzony narząd, najczęściej staw, np. kolanowy lub biodrowy, ale także zastawki serca albo kosteczki słuchowe, dlatego muszę znać się na budowie i funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. 


Mogę też wybrać projektowanie urządzeń biomedycznych, takich jak aparaty rentgenowskie, stoły operacyjne, unity stomatologiczne, kardiografy, oraz np. płuco-serce czy sztuczna nerka, które potrafią - przynajmniej czasowo - przejąć funkcje chorych narządów, takie jak oddychanie, krążenie krwi, dializa. Jeśli pracuję w firmie produkującej sprzęt medyczny, muszę także kontrolować przebieg procesu produkcji, tworzyć dokumentację techniczną, instrukcje obsługi oraz inne materiały, które pozwolą lekarzom i pielęgniarkom łatwo nauczyć się posługiwać tym sprzętem w codziennej pracy. Prowadzę też szkolenia z prawidłowego wykorzystywania tej aparatury oraz czuwam nad koniecznymi remontami i naprawami. Sprawdzam także, czy gotowe urządzenia działają tak, jak powinny, czyli zajmuję się kontrolą jakości. Niekiedy wspólnie z lekarzami ustalam listę sprzętu potrzebnego w konkretnej placówce medycznej: szpitalu, przychodni specjalistycznej, klinice. 


Co powinienem umieć? 

Muszę mieć wiedzę o fizycznych właściwościach, np. kruchość, giętkość, rozciągliwość, wytrzymałość, materiałów, które wykorzystuję w mojej pracy, żeby móc wybierać te z nich, które najlepiej będą się sprawdzać w określonych zastosowaniach, np. protezy stóp muszą zapewniać choremu swobodę ruchów i jednocześnie wytrzymać ciężar jego ciała. 


Potrzebuję także wiedzy z chemii, a zwłaszcza biochemii, czyli wiadomości o związkach chemicznych, z których zbudowany jest ludzki organizm: białka, wielocukry, tłuszcze, mielina, i procesach, jakie w nim zachodzą, żeby móc - wzorując się na nich - tworzyć nowe materiały, które będą np. zastępować uszkodzone mięśnie lub narządy wewnętrzne albo tworzyć kleje i cementy, które będą trwale wiązać tkanki a jednocześnie nie uszkadzać ich i nie wywoływać np. reakcji alergicznych. 
Mogę pisać programy komputerowe, dzięki którym łatwiej można obsługiwać sprzęt medyczny, wykonywać badania diagnostyczne czy śledzić postępy pacjenta w rehabilitacji. Muszę więc znać się na informatyce i matematyce, a zwłaszcza umieć opracowywać algorytmy potrzebne do tworzenia nowych programów komputerowych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dociekliwość,
  • kreatywność,
  • cierpliwość,
  • wytrwałość,
  • spostrzegawczość,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • skrupulatność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w firmach zajmujących się produkcją sprzętu medycznego, szpitalach i innych placówkach medycznych doradzając lekarzom w kwestii zakupu sprzętu i ucząc ich jak się go obsługuje, na uczelniach, w laboratoriach badawczych,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.