Zdjęcie zawodu
W. męska

Inspektorka transportu drogowego

Kontroluję głównie pojazdy firm zajmujących się przewozem towarów, ludzi i zwierząt.

Inspektorka transportu drogowego

Kontroluję głównie pojazdy firm zajmujących się przewozem towarów, ludzi i zwierząt.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy transport ludzi, towarów i zwierząt przebiega bezpiecznie, a niesprawne pojazdy nie są dopuszczane do ruchu drogowego.

Czym się zajmuję?

Jako inspektorka Inspekcji Transportu Drogowego kontroluję pojazdy transportujące towary, zwierzęta i ludzi po drogach naszego kraju, przeprowadzam także kontrole w siedzibach firm transportowych dysponujących takimi pojazdami. Moim zadaniem jest sprawdzanie, czy działalność w zakresie: przewozu osób, rzeczy, jak również zwierząt, odpadów, jakości paliwa oraz towarów niebezpiecznych i łatwopsujących się artykułów spożywczych, wagi i gabarytów jest prowadzona zgodnie z przepisami, kierowcy nie spędzają za kierownicą zbyt wielu godzin, a ich pojazdy są sprawne i nie przeciążone. Od tego zależy życie i zdrowie nie tylko samych kierujących, ale także innych użytkowników dróg oraz stan samych dróg. 


Podczas kontroli pojazdu sprawdzam, czy kierowca posiada wszystkie niezbędne dokumenty transportowe, jak również prawo jazdy, dowód rejestracyjny i aktualne ubezpieczenie OC. Kontroluję także stan techniczny pojazdu i odczytuję dane z tachografu, co pozwala mi ocenić, czy nie doszło do naruszenia przepisów o dopuszczalnym czasie prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowcy. Jeśli kierowca przewozi zwierzęta sprawdzam, czy robi to zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mogę też sprawdzać trzeźwość kierowcy, a w razie podejrzenia, że znajduje się pod wpływem innych zabronionych substancji mogę skierować go na specjalistyczne badania. W specjalnych punktach pomiarowych mogę badać, czy masa, nacisk osi i wymiary pojazdu zgadzają się z informacjami zawartymi w dokumentach. 
Po wcześniejszym wysłaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli mogę też kontrolować siedziby firm transportowych. Sprawdzam wtedy wszystkie pojazdy, jakimi dysponuje dane przedsiębiorstwo, dokumenty i dane dotyczące czasu pracy kierowców. Jeśli podczas kontroli stwierdzę nieprawidłowości, mogę nałożyć mandat, karę pieniężną albo skierować wniosek o ukaranie do odpowiedniego sądu. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać ustawę o transporcie drogowym, kodeks postępowania administracyjnego oraz polskie i europejskie przepisy dotyczące stosowania tachografów, przewozu zwierząt, towarów i ludzi. 


Muszę znać się na budowie różnego typu pojazdów, potrafić oceniać ich stan techniczny, wiedzieć, jak badać masę, nacisk osi oraz wymiary. 
Muszę mieć prawo jazdy, żeby sprawnie przemieszczać się między miejscami kontroli drogowych. 
Żeby móc zostać inspektorką Inspekcji Transportu Drogowego muszę mieć polskie obywatelstwo, ukończyć 25 lat, mieć średnie wykształcenie i maturę, nienaganną opinię i nie być karaną za przestępstwa popełnione umyślnie. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność pracy w zespole,
  • myślenie analityczne,
  • samodzielność,
  • gotowość do uczenia się,
  • umiejętność organizacji własnej pracy,
  • zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.

Gdzie mogę pracować? 

Pracuję w oddziałach Inspekcji Transportu Drogowego. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.