Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Korepetytor

Indywidualnie pomagam uczniom w nauce.

Korepetytor

Indywidualnie pomagam uczniom w nauce.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Plusem tego zawodu jest duża samodzielność i elastyczność w układaniu sobie planu zajęć, możliwość poznania ciekawych ludzi i satysfakcja z pomagania innym w poszerzaniu wiedzy.

Czym się zajmuję?

Trafiają do mnie i słabsi uczniowie, którzy mają problemy z opanowaniem materiału z jakiegoś przedmiotu lub narobili sobie zaległości np. przez długą chorobę, i prymusi, którzy chcą posiąść wiedzę wykraczającą poza podstawowy program szkolny, np. przygotowując się do rozszerzonej matury, żeby dostać się na wymarzoną wyższą uczelnię. 


Prowadzę zajęcia indywidualne lub w grupach, u siebie, w domu ucznia lub w placówce oferującej usługi korepetytorów. Na początku muszę zorientować się, jaką wiedzę z przedmiotu, którego uczę posiada uczeń, co sprawia mu trudność, jakich zagadnień nie ogarnia oraz jaki jest cel naszych spotkań: czy będzie to nadrobienie zaległości szkolnych, pomoc w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów, przygotowanie do egzaminów, olimpiad, konkursów, wsparcie w rozwoju zainteresowań. Potem wspólnie ustalamy, ilu zajęć potrzeba, żeby osiągnąć założony cel, jak często powinny się odbywać i jak długo mogą trwać, planujemy, w jakie dni tygodnia i o jakich godzinach będziemy się spotykać. 
Wiedząc, czego uczeń nie umie, ustalam, jak będziemy pracować, żeby opanował materiał, zapoznając się wcześniej z podręcznikami, z których korzysta w szkole. Przygotowuję też dodatkowe materiały dydaktyczne: zestawy ćwiczeń, ksero książek z przystępnym wytłumaczeniem trudnych pojęć, linki do ciekawych filmików w sieci, np. pokazujących i tłumaczących przebieg doświadczeń chemicznych i fizycznych. Na bieżąco sprawdzam, jakie postępy w nauce robią moi uczniowie, bo to świadczy o efektywności mojej pracy. 
Wyjaśniam, gdzie popełnili błędy, jak powinni podchodzić do zadań, żeby rozwiązać je prawidłowo albo jak efektywnie zapamiętywać zestawy słówek z języka obcego. Staram się przy tym rozwijać w nich umiejętność samodzielnego uczenia się i motywuję do dalszej nauki. 


Co powinienem umieć?

Muszę mieć wiedzę i wykształcenie z przedmiotu, którego nauczam, np. matematyki, historii, fizyki, języka angielskiego. Muszę być gotowy na pracę w niestandardowym wymiarze godzin, najczęściej popołudniami i w weekendy. 


Żeby docierać z ofertą moich korepetycji do nowych uczniów, muszę pamiętać o reklamie w sieci. Ważny jest więc ciekawy profil w mediach społecznościowych, zamieszczanie ofert na blogach edukacyjnych, czatach dyskusyjnych, w serwisach zawierających bazy ofert korepetytorów i ogłoszenia uczniów potrzebujących pomocy w nauce. Do tego powinienem mieć przynajmniej podstawową wiedzę z informatyki.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • komunikatywność,
  • zaangażowanie,
  • cierpliwość,
  • opanowanie,
  • empatia,
  • kreatywność,
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  • efektywne przekazywanie wiedzy.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach z branży edukacyjnej, mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.