Zdjęcie zawodu
W. męska

Formierka odlewniczka

Wykonuję formy odlewnicze, w których później będą produkowane np. rozmaite części maszyn.

Formierka odlewniczka

Wykonuję formy odlewnicze, w których później będą produkowane np. rozmaite części maszyn.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy powstają solidne formy odlewnicze, a w nich precyzyjne części niezbędne do produkcji różnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu.

Czym się zajmuję?

Jako formierka odlewniczka jestem odpowiedzialna za przygotowywanie form, w których później będą wykonywane rozmaite części maszyn i inne elementy w technologii odlewu. Mogą to być np. części silników, korpusy tokarek, obrabiarek i innych maszyn przemysłowych. W zależności od wielkości formy, tego, jak bardzo skomplikowany ma mieć kształt i od stopnia zmechanizowania odlewni, w której pracuję, prace przy wykonaniu konkretnej formy mogę wykonywać samodzielnie albo w zespole. 


Najpierw odbieram z magazynu model odlewniczy, czyli zestaw elementów, które razem tworzą kształt, jaki ma mieć forma odlewnicza, którą zrobię, tzw. rdzeń odlewniczy, czyli elementy odtwarzające wewnętrzne przestrzenie odlewu, takie rdzenie mogę robić samodzielnie, oraz komplet elementów pomocniczych, umożliwiających powstanie odlewu: wlewów, czyli kanałów, którymi będzie wlewany metal, i przelewów, czyli kanałów, którymi nadmiar metalu może wydostać się z formy. Potem przygotowuję skrzynię formierską, to w niej powstanie forma, a później odlew. W skrzyni układam poszczególne części modelu odlewniczego i zalewam je właściwym dla danej formy metalem/stopem, jeśli robię formę wielorazową, albo zasypuję je odpowiednią masą formierską. 
Masy formierskie przygotowuję w mieszarko-nasypywarkach, dobierając odpowiednie składniki, takie, jak piasek kwarcowy, glina, woda, grafit, pył węglowy, spoiwa organiczne i nieorganiczne, oraz ustalając parametry maszyny. Muszę dbać o jakość, bo masy muszą być odpowiednio plastyczne, spoiste, odporne na wysokie temperatury, dobrze przepuszczać gazy i parę powstające w czasie odlewania i stygnięcia metalu w formie, łatwo oddzielać się od ścian gotowego odlewu podczas wybijania go z formy. Formę zasypuję ręcznie, przy pomocy ubijaków, albo posługując się maszynami zwanymi formierkami wstrząsowo-prasującymi. 
Nadmiar masy wystający ponad krawędzie skrzyni usuwam, nakłuwam masę aby odpowietrzyć ją i modeluję wgłębienia wlewowe oraz przelewowe. Kiedy masa zastygnie, wyjmuję ze środka elementy modelu, naprawiam ewentualne uszkodzenia oraz nanoszę powłoki ochronne na wnętrze formy. Teraz przychodzi czas na sprawdzenie jakości i zgodności z dokumentacją technologiczną, muszę więc potrafić posługiwać się rysunkiem technicznym. Jeśli wszystko jest w porządku, składam dwie części formy w całość umożliwiającą wykonywanie odlewów. To także należy do moich obowiązków: wprowadzam ciekły metal do wnęki formy odlewniczej stosując łyżki, kadzie ręczne oraz kadzie dźwignicowe.


Co powinnam umieć? 

Muszę wiedzieć, jakie właściwości mają mieć masy formierskie: plastyczność, spoistość, odporność na wysokie temperatury, przepuszczalność dla gazów i pary, łatwość oddzielania się od ścian gotowego odlewu podczas wybijania go z formy, żeby móc dobierać na nie odpowiednie składniki, np. piasek kwarcowy, glina, woda, grafit, pył węglowy, spoiwa organiczne i nieorganiczne, oraz ustalać parametry maszyn, w których je przygotowuję.


Muszę mieć doskonale opanowaną obsługę wielu urządzeń, takich jak obrabiarki czy wtryskarki, i umieć je naprawić.
Muszę znać właściwości chemiczne różnych substancji używanych w odlewnictwie i formowaniu plastycznym. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • samodzielność,
  • wytrzymałość,
  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • wytrwałość,
  • cierpliwość,
  • uzdolnienia techniczne,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • podzielność uwagi,
  • zdolność koncentracji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w zakładach odlewniczych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.