Zdjęcie zawodu
W. męska

Górniczka odkrywkowa

Pracuję w kopalni odkrywkowej, pozyskuję kamień, kruszywo, żwir itp.

Górniczka odkrywkowa

Pracuję w kopalni odkrywkowej, pozyskuję kamień, kruszywo, żwir itp.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy pozyskuje się kamień, kruszywo czy żwir potrzebne np. do budowy dróg, wykorzystywany w elektrowniach węgiel brunatny, surowce do produkcji szkła i metali w hutach. Dzięki mnie funkcjonuje też przemysł budowlany, bo z wydobywanych przeze mnie materiałów wytwarza się np. cegły i beton komórkowy.

Czym się zajmuję?

Pracuję w kopalni odkrywkowej. To taka kopalnia, w której surowce wydobywa się z powierzchni, poprzez odkopywanie, czyli zdejmowanie, kolejnych warstw: żwiru, piasku, kamienia, węgla brunatnego, rud metali. Najpierw trzeba zebrać wierzchnią warstwę ziemi i/lub skał, która przykrywa złoże i przesypać ją w inne miejsce. Następny etap to wykonanie dokładnych pomiarów pokazujących głębokość złoża, zaplanowanie optymalnego przebiegu chodników i wybranie maszyn, które najlepiej nadają się do tego zadania.


W zależności od rodzaju wyrobisk: stokowe – zlokalizowane na stoku wzgórza, wgłębne – schodzące coraz niżej w głąb ziemi, stokowo-wgłębne, inne, buduję chodniki, po których poruszają się maszyny i górnicy, zabezpieczam je przed osuwaniem się i likwiduję te, które są już zbędne. Na bieżąco monitoruję stan ścian kopalni, aby w porę zauważyć np. wodę zalewającą miejsce wydobycia i szybko ją wypompować. Odpowiadam za odprowadzanie wód powierzchniowych z wyrobiska rowami ziemnymi, betonowymi lub korytkowymi.
Montuję i przedłużam rurociągi dostarczające do niższych rejonów wyrobiska powietrze lub wodę pod ciśnieniem. Cały czas kontroluję ściany wyrobiska, wykopu, skarpy sprawdzając, czy kąt nachylenia jest odpowiedni i całość nie grozi zawaleniem. Zajmuję się także robotami strzałowymi, czyli kontrolowanymi wybuchami, których celem jest np. rozdrobnienie złoża występującego w postaci twardych skał dużych rozmiarów, usuwanie niebezpiecznych nawisów skalnych. Pozyskany urobek ładuję na samochody transportujące go z wyrobiska do miejsca składowania. Po zakończeniu wydobycia wyrobisko należy zrekultywować, czyli przywrócić mu wartości użytkowe i przyrodnicze. Można na jego miejscu stworzyć np. sztuczne jezioro, park, tereny rekreacyjne, górkę dla narciarzy. To także należy do moich obowiązków.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na rodzajach materiałów wybuchowych, wiedzieć, które z nich najlepiej nadają się do wykorzystania w konkretnych warunkach geologicznych, jak należy je rozmieszczać i ze sobą łączyć, i w jakich proporcjach.


Żeby właściwie wykonywać swoją pracę muszę znać budowę geologiczną skorupy ziemskiej, znać i rozpoznawać różne rodzaje skał, wiedzieć, gdzie znajdują się złoża żwiru, piasku, kamienia, węgla brunatnego, rud metali, potrafić odczytywać mapy górnicze i interpretować przekroje geologiczne pokazujące m.in. grubość warstw nieużytecznych skał i ziemi nad złożem, jego dokładne wymiary.
Muszę też znać się na rysunku technicznym i umieć obsługiwać sprzęt geodezyjny: dalmierz, teodolit, niwelator, taśmy miernicze, oraz maszyny górnicze stosowane w górnictwie odkrywkowym: kombajny odkrywkowe, przenośniki taśmowe, pogłębiarki wielonaczyniowe, ssące i hydropneumatyczne, spycharki i zgniatarki linowe, koparki jednonaczyniowe pływające, piły linowe, zrywaki wibracyjne, młoty hydrauliczne.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność pracy w grupie.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w kopalniach odkrywkowych lub w firmach zajmujących się rekultywacją terenów dawnych kopalni.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.