Zdjęcie zawodu
W. męska

Mechaniczka górnicza

Dbam o sprawne działanie maszyn używanych w kopalniach głębinowych.

Mechaniczka górnicza

Dbam o sprawne działanie maszyn używanych w kopalniach głębinowych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo pozwala mi rozwijać moje zdolności do analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i zamiłowanie do majsterkowania. Dzięki mnie maszyny używane w kopalni sprawnie działają, a górnicy mogą bezpiecznie pracować pod ziemią.

Czym się zajmuję?

Zajmuję się instalacją, konserwacją, obsługą i naprawą maszyn i urządzeń górniczych takich, jak pompy, sprężarki, wentylatory, kołowroty kopalniane, ładowarki, urządzenia dźwignicowe, kombajny ścianowe i chodnikowe. Od ich sprawności zależy, czy kopalnia pracuje sprawnie, dlatego codziennie starannie sprawdzam, czy są w dobrym stanie technicznym. Wiem, jak zapobiegać zagrożeniom pojawiającym się w trakcie obsługi maszyn górniczych. Potrafię diagnozować stan nadzorowanych przeze mnie urządzeń, rozpoznawać rodzaj awarii i określać przyczynę usterki, posługując się odpowiednimi przyrządami diagnostycznymi i pomiarowymi. Do moich obowiązków należy też wykonywanie okresowych przeglądów. Chociaż starannie dbam o sprawność urządzeń górniczych, awarie czasem się zdarzają. W takim przypadku wymieniam uszkodzone lub zużyte elementy na nowe. 


Poza nadzorowaniem już działającego sprzętu, przygotowuję też elementy nowych maszyn do montażu, czyli do zbudowania z nich całych urządzeń. Potrafię posługiwać się dokumentacją techniczno-ruchową maszyn oraz instrukcjami dotyczącymi ich montowania. Znam i potrafię rozpoznawać wszystkie podzespoły, z których się składają i wiem, który z nich do czego służy. Podczas montażu posługuję się narzędziami monterskimi, np. kluczami maszynowymi i dynamometrycznymi, dzięki którym mogę sprawnie zmontować z części całe urządzenie. Gdy już nowy sprzęt jest kompletny, zajmuję się też jego uruchamianiem, ustawiając poprawne parametry pracy. Wszystkie wykonane zadania wpisuję do książki ruchu konkretnego urządzenia. Przy pracy dbam rzecz jasna o swoje bezpieczeństwo, przestrzegając przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na fizyce, a konkretnie na właściwościach materiałów, z których zbudowane są części maszyn i urządzeń górniczych, bo dzięki tej wiedzy mogę oceniać ich stan techniczny. Muszę też znać się na budowie i działaniu elektrycznych napędów wprawiających w ruch te urządzenia oraz na układach sterowania i regulacji ich pracy. 


Przydaje mi się też wiedza z chemii, a zwłaszcza znajomość substancji chemicznych używanych do czyszczenia i konserwacji maszyn górniczych oraz umiejętność wykrywania niebezpiecznie wysokiego stężenia metanu w chodnikach i wiedza o tym, jak unikać niebezpieczeństwa wybuchu tego gazu. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odwaga,
  • odporność emocjonalna,
  • opanowanie,
  • odporność na długotrwały wysiłek,
  • dokładność,
  • logiczne rozumowanie,
  • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Gdzie mogę pracować? 

Pracuję w kopalni, w podziemnych wyrobiskach górniczych, mogę też działać w warsztatach mechanicznych, zarówno znajdujących się na powierzchni jak i pod ziemią. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.