Zdjęcie zawodu
W. męska

Cieśla szalunkowa

Montuję i demontuję tradycyjne szalunki z drewnianych desek i nowoczesne szalunki systemowe.

Cieśla szalunkowa

Montuję i demontuję tradycyjne szalunki z drewnianych desek i nowoczesne szalunki systemowe.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wiem, że dzięki szalunkom, które montuję, wznoszenie różnych budowli przebiega szybko i sprawnie.

Czym się zajmuję?

Montuję i demontuję szalunki systemowe i tradycyjne deskowania na placu budowy. Są one niezbędne do wykonania różnych betonowych elementów, z których buduje się budynki, mosty, tunele. Tradycyjne szalunki to formy zazwyczaj zmontowane z desek. Wlany do nich beton po zastygnięciu będzie miał taki kształt, jak szalunek. Szalunki systemowe buduje się z płyt trójwarstwowych, sklejki szalunkowej lub stali. Składają się z modułów, które można szybko i łatwo zmontować, są też trwalsze niż deski, więc wykorzystuje się je przy tworzeniu ciężkich konstrukcji o dużych rozmiarach, np. stropów, ścian. Można dzięki nim uzyskać konstrukcje o nietypowych kształtach, np. łuki.


Pracę zaczynam od dokładnego zapoznania się z projektem elementu budowli, który tego dnia będzie konstruowany. Wiedząc, jakie będzie mieć wymiary mogę dobrać odpowiednie elementy szalunków systemowych lub tradycyjnych. Przynoszę z magazynu deski, płyty, elementy stalowe, z których zbuduję szalunek, a następnie montuję je w formę o wymaganych wymiarach. Podczas pracy na bieżąco mierzę długość, szerokość i wysokość budowanej formy aby mieć pewność, że jej wymiary będą zgodne z projektem.
Kiedy szalunki są już gotowe, zalewa się je betonem. Po jego całkowitym zastygnięciu demontuję poszczególne elementy szalunku i odnoszę je do magazynu. Pracuję w różnych warunkach, czasem szaluję fundamenty w głębokich wykopach a czasem montuję szalunki na dużych wysokościach. Wszystko zależy od rodzaju budowli, przy której wznoszeniu pomagam.


Co powinnam umieć? 

Podczas pracy używam różnych maszyn i narzędzi, takich jak: piły, wiertarki, wkrętarki, szlifierki, siekiery, strugi, młotki ciesielskie, łomy, poziomice, dalmierze, wciągarki, płatnice ciesielskie. Muszę więc potrafić się nimi sprawnie posługiwać. Muszę też znać się na rysunku technicznym. 


Muszę potrafić transportować, montować i demontować elementy szalunków na terenie budowy, wykonywać pomiary kontrolne podczas montażu szalunków. Muszę potrafić montować pomocnicze drewniane konstrukcje na budowie, takie jak pomosty, barierki zabezpieczające. 
Muszę znać matematykę, bo w pracy wykonuję wiele pomiarów i obliczeń, np. sprawdzając, czy wymiary gotowej formy zgadzają się z dokumentacją techniczną. 
Muszę znać się na właściwościach fizycznych drewna, płyt trójwarstwowych, sklejki szalunkowej i stali, z których montuję szalunki, oraz wiedzieć, jakie obciążenia są w stanie wytrzymać. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • podzielność uwagi,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • dokładność,
  • odporność na długotrwały wysiłek,
  • uzdolnienia techniczne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.