Zdjęcie zawodu
W. męska

Pracownica humanitarna

Pracuję w organizacji zajmującej się pomocą humanitarną. Pomagam osobom poszkodowanym w trakcie klęsk żywiołowych, wojen. katastrof naturalnych.

Pracownica humanitarna

Pracuję w organizacji zajmującej się pomocą humanitarną. Pomagam osobom poszkodowanym w trakcie klęsk żywiołowych, wojen. katastrof naturalnych.


WERSJA męska