Zdjęcie zawodu
W. męska

Programistka sztucznej inteligencji

Opracowuję systemy komputerowe potrafiące zastąpić pracę ludzkiego umysłu.

Programistka sztucznej inteligencji

Opracowuję systemy komputerowe potrafiące zastąpić pracę ludzkiego umysłu.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy powstają nowoczesne systemy i urządzenia, pozwalające w bardzo szybki i sprawny sposób analizować mnóstwo danych i wyciągać na ich podstawie wnioski. Sztuczna inteligencja pozwala zaoszczędzić nasz czas, wykonując za nas niektóre prace, np. dokonując selekcji kandydatów do pracy na konkretnym stanowisku, sterując ruchem drogowym, zarządzając oświetleniem i ogrzewaniem budynku, robiąc zakupy.

Czym się zajmuję?

Sztuczna inteligencja - Artificial Intelligence, AI - to dział informatyki zajmujący się opracowywaniem i rozwojem systemów komputerowych zdolnych do czynności wymagających użycia inteligencji. Inaczej mówiąc konstruuję maszyny i piszę do nich programy potrafiące logicznie rozumować, interpretować gromadzone dane, uczyć się na ich podstawie oraz na własnych błędach i wykorzystywać tę wiedzę do rozwiązywania problemów. Sztuczną inteligencję wykorzystuje się w wielu dziedzinach naszego życia, a pracują nad nią specjaliści tacy, jak ja.


Jak wygląda moja praca? To zależy od firmy, w której jestem zatrudniona. Jeśli pracuję w przemyśle medycznym, mogę zajmować się tworzeniem technik pomagających osobom sparaliżowanym nawiązywać kontakt ze światem, opracowywać i udoskonalać systemy analizujące objawy chorób i na tej podstawie pomagające lekarzom postawić diagnozę, albo programować robotycznych asystentów osób starszych, pomagających im w codziennych czynnościach albo powiadamiających odpowiednie służby, jeśli osobie coś się stanie, np. straci przytomność i upadnie. Jeśli zatrudniają mnie w bankowości, mogę programować systemy automatycznie oceniające zdolność kredytową klientów banku albo prawdopodobieństwo dokonania nieautoryzowanej transakcji, jeśli np. nasz klient wykonuje różne operacje finansowe z Warszawy, a nagle jego karta kredytowa uaktywnia się w Chile.
Jako pracownica służb celnych albo granicznych mogę pracować nad systemami rozpoznającymi ludzką mowę, ręczne pismo, twarze, obiekty widoczne na zdjęciach satelitarnych. W jeszcze innych gałęziach gospodarki mam szansę zajmować się systemami tłumaczącymi teksty z jednego języka na drugi, opracowywać inteligentne aplikacje, systemy rekomendujące klientom różne produkty na podstawie ich dotychczasowej aktywności w sieci, budować inteligentne sprzęty AGD, np. lodówki zamawiające w sieci ulubione produkty spożywcze użytkowników, kiedy ich zapasy się kończą albo pralki automatycznie dopasowujące czas, temperaturę prania i prędkość wirowania do rodzaju i ilości pranych ubrań, tworzyć systemy wykorzystywane w infoliniach różnych firm i instytucji do kontaktu z klientami.
Postęp techniczny sprawia, że wciąż pojawiają się nowe możliwości wykorzystywania sztucznej inteligencji. Niezależnie od miejsca zatrudnienia, rozpoczynając pracę nad konkretnym projektem najpierw muszę dowiedzieć się, co i w jaki sposób ma robić dany system, kto będzie z niego korzystał. Potem zabieram się za programowanie. Może to oznaczać udoskonalenie istniejącego systemu albo zbudowanie zupełnie nowego, od zera, dlatego muszę potrafić posługiwać się różnymi językami programowania, takimi jak Python, R, C++ oraz znać narzędzia służące do przetwarzania dużych zbiorów danych, np. Hadoop, Cassandra, Hbase, Hive. To istotne, bo systemy sztucznej inteligencji pracują z ogromną ilością danych różnego typu, a ja muszę zaprogramować je tak, żeby robiły to szybko, sprawnie i osiągały zamierzone efekty.


Co powinnam umieć? 

Muszę bardzo dobrze znać rozwiązania i technologie z zakresu AI, np. Theano, Keras, TensorFlow, NumPy, SciPy, znać się na obliczeniach ewolucyjnych, logice rozmytej, sieciach neuronowych, uczeniu maszynowym i potrafić stosować tę wiedzę w praktyce do tworzenia systemów sztucznej inteligencji.


W mojej pracy ważna jest znajomość matematyki, bo dzięki niej mogę tworzyć modele matematyczne, na podstawie których sztuczna inteligencja uczy się przetwarzać dane w pożądany sposób: rozpoznawać twarze na zdjęciach, tłumaczyć mowę na tekst w czasie rzeczywistym, muszę znać zwłaszcza teorię zbiorów, rachunek różniczkowy i matematykę dyskretną.
Muszę też bardzo dobrze znać język angielski, bo programy używane do tworzenia systemów sztucznej inteligencji mają angielski interfejs. Znajomość tego języka pozwala mi także czytać literaturę fachową, w większości napisaną po angielsku, oraz znaleźć dobrą pracę w zagranicznych firmach zajmujących się sztuczną inteligencją.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • kreatywność,
  • samodzielność,
  • opanowanie,
  • cierpliwość,
  • umiejętność pracy w stresujących warunkach oraz łatwego przerzucania się z jednej czynności na drugą.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach z branży medycznej, transportowej, edukacyjnej, usługowej, handlowej,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.