Zdjęcie zawodu
W. męska

Logistyczka

Organizuję transport surowców i towarów, ich magazynowanie oraz dystrybucję do klientów.

Logistyczka

Organizuję transport surowców i towarów, ich magazynowanie oraz dystrybucję do klientów.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mnie praca firmy, w której jestem zatrudniona, jest dobrze zorganizowana, a proces dystrybucji towarów do klientów przebiega sprawnie i szybko. Dbam też, aby magazyny były zaopatrzone w materiały niezbędne do produkcji, a gotowe produkty - poukładane tak, żeby każdy można było łatwo znaleźć i szybko przetransportować tam, gdzie jest potrzebny.

Czym się zajmuję?

Organizuję w firmie transport surowców i towarów, ich magazynowanie oraz dystrybucję do klientów. Klienci otrzymują nasze towary różnymi kanałami dystrybucji. Jest np. np. kanał pośredni: towary są transportowane do hurtowni i innych pośredników, a dopiero stamtąd do klientów, albo krótki: gdy między klientem a naszym przedsiębiorstwem jest tylko jeden pośrednik, np. firma przewozowa. Ja potrafię wybrać ten, który najlepiej nadaje się do transportu naszych wyrobów. 


A transport powinien być szybki i zgrany z produkcją. Przechowywanie produktów w magazynie zawsze generuje bowiem dla firmy koszty. Niektóre z nich są stałe, czyli nie zależą od tego, ile produktów i jak długo się przechowuje, to np. pensja magazyniera, albo koszty energii niezbędnej do utrzymania w magazynie potrzebnej temperatury i wilgotności. Inne zmieniają się w zależności od ilości i rodzaju przechowywanych dóbr. Znając te dane potrafię wyliczać, ile będzie kosztować magazynowanie określonej partii towaru przed dany okres, np. tydzień, miesiąc, i proponuję metody minimalizacji tych kosztów. 
Każda firma wytwarzająca jakiekolwiek towary produkuje też odpady, musi więc odpowiednio je gromadzić, sortować i przetwarzać – zarządzanie odpadami także może należeć do moich obowiązków. Oprócz tego zajmuję się wypełnianiem dokumentów przewozowych. 
Jeśli pracuję na stanowisku kierowniczki działu logistyki, zajmuję się też ustalaniem, ile czasu powinny zająć każdemu z pracowników czynności, które wykonuje oraz ile sztuk konkretnego produktu powinien dziennie zmontować, pomalować, zapakować. Dzięki znajomości tych danych oraz matematyki mogę określić, czy np. w przypadku dodatkowych zamówień trzeba zatrudnić dodatkowych ludzi, czy wystarczy wydłużyć godziny pracy, czy konieczne będą dodatkowe pomieszczenia produkcyjne albo powierzchnia magazynowa i w jakim czasie jesteśmy w stanie wykonać zamówienie przy określonych założeniach. Kontroluję też stan ciężarówek, którymi nasze produkty rozwożone są do odbiorców, w razie potrzeby zlecam ich naprawę lub kupno nowych pojazdów, jeśli np. zdobywany coraz więcej klientów. 


Co powinnam umieć?

W pracy wykorzystuję rozmaite urządzenia transportowe, takie jak przenośniki rolkowe i kubełkowe, suwnice, wózki widłowe, a także urządzenia do automatycznej identyfikacji towarów, np. skanery kodów kreskowych, czy bramkę RFID, radio-frequency identification, dzięki którym szybko i łatwo można sprawdzić np., jakie produkty znajdują się w opakowaniach, od kiedy są w magazynie i kiedy powinny go opuścić. Muszę więc znać się na obsłudze tego sprzętu i w razie potrzeby potrafić usunąć drobne awarie. 


Jako logistyczka wykorzystuję różne systemy informatyczne, dostosowane do potrzeb firmy, w której pracuję, do rodzaju produkowanych towarów i sposobu ich wytwarzania, pomagające planować zapotrzebowanie na materiały, transport surowców, półproduktów i produktów. Są to np. system MRP I, czyli Material Requirements Planning, MRP II, czyli Material Resource Planning, WMS, czyli Warehouse Management System, DRP, czyli Distribution Requirements Planning, CRM, czyli Customer Relationship Management. 
Znam rodzaje transportu: kolejowy, morski, samochodowy, lotniczy, i wiem, który najlepiej nadaje się do przewozu konkretnych towarów zależnie od ich gabarytów, masy czy wymagań, takich jak: wilgotność, temperatura i inne. Potrafię obliczać, ile ciężarówek, kontenerów czy wagonów kolejowych będziemy potrzebować do transportu konkretnej partii produktów w określone miejsce i ile będzie to kosztować. Umiem też zorganizować pracę kierowców tak, żeby rozwożąc towar mieli jak najmniej pustych przebiegów. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • sumienność,
  • opanowanie,
  • odpowiedzialność,
  • zdolność do pracy w stresujących warunkach,
  • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych z różnych branż, w centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w wojsku, itp.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.