Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Spedytor

Organizuję transport ładunków od klienta do miejsca docelowego.

Spedytor

Organizuję transport ładunków od klienta do miejsca docelowego.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Codziennie po drogach, torach, wodach i w powietrzu przewożone są różne towary. Nieraz pokonują tysiące kilometrów zanim dotrą do miejsca przeznaczenia. Dzięki mnie transport odbywa się sprawnie, zgodnie ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi przepisami, a ładunki docierają do odbiorców w nienaruszonym stanie i ustalonym czasie.

Czym się zajmuję?

Gdy kupujemy jakiś produkt w sklepie, rzadko zastanawiamy się, skąd się tam wziął. A przecież banany, suszarki czy samochody nie pojawiają się znikąd, gdy ich potrzebujemy. Dostarczenie ich we właściwe miejsce, to właśnie moje zadanie. Czym się zajmuję? Organizuję transport różnych ładunków. W zależności od specjalizacji zajmuję się albo transportem morskim, albo powietrznym, albo lądowym. Po przyjęciu zlecenia od klienta decyduję, jakim sposobem najlepiej przetransportować powierzone mi towary. 


To zależy od rodzaju ładunku, czy są to towary płynne, sypkie, spożywcze, łatwo ulegające uszkodzeniom, i długości trasy, jaką muszą pokonać. Potem tworzę szczegółowy plan realizacji usługi transportowej, określający m.in. rodzaj i liczbę potrzebnych pojazdów, ciężar i gabaryty ładunku, rodzaj opakowań, w jakich będzie przewożony ładunek, miejsce załadunku i wyładunku. Następnie wyznaczam najlepszą trasę. Niezależnie od tego, czy dotyczy to samochodów, wagonów, samolotów czy statków, niezbędna mi jest bardzo dobra znajomość geografii. 
Przed przyjęciem zlecenia ustalam z klientem, za co - jako firma - ponoszę odpowiedzialność podczas transportu ładunku, np. za dostarczenie go na czas, w nienaruszonym stanie, zdatny do spożycia, i jakim ubezpieczeniem chce objąć swoje towary. Potem nadzoruję sam proces transportu, wykorzystując do tego systemy monitorowania tras pojazdów, np. poprzez urządzenia GPS. Jeśli zajmuję się transportem drogowym, cały czas muszę być w kontakcie z kierowcami, żeby móc na bieżąco rozwiązywać problemy, np. zmieniać trasę przejazdu w przypadku, gdy któraś droga zostanie zablokowana, a towar należy do szybko psujących się albo są to żywe zwierzęta.


Co powinienem umieć?

W mojej pracy istotna jest znajomość matematyki, bo każdorazowo przygotowuję kosztorys określający, ile klient zapłaci za przewiezienie danej partii towaru na ustaloną odległość określonym środkiem transportu, kalkuluję, kiedy trzeba zacząć załadunek, żeby można było wysłać towar w drogę o ustalonej godzinie i żeby dotarł do celu na czas, ilu ciężarówek, kontenerów czy wagonów potrzebuję do przetransportowania konkretnej masy ładunku, jak należy wyznaczyć im trasę, żeby wykonywały jak najmniej “pustych przebiegów”, czyli jazdy bez ładunku, bo to podraża koszty mojej firmy. 


Muszę bardzo dobrze znać aktualnie obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące przewozu ładunków, w tym ustawę o transporcie drogowym, Kodeks cywilny, konwencje TIR, CMR, ATP, ADR i inne, przepisy dotyczące pracy kierowców oraz odprawy celnej ładunków na granicach oraz potrafić przygotowywać wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe dla kierowców. 
W tej pracy bardzo ważna jest znajomość języków obcych. Dzięki niej mogę przyjmować zlecenia od obcojęzycznych kontrahentów, kontaktować się z zagranicznymi odbiorcami ładunków, na bieżąco śledzić zmiany w międzynarodowych przepisach dotyczących przewozu ładunków drogą lądową, wodną i powietrzną.


 Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  • umiejętność pracowania pod presją czasu,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • kreatywność,
  • samodzielność,
  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • umiejętność negocjowania i przekonywania innych do swoich racji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, kurierskich, w urzędach pocztowych, w agencjach celnych, w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.