Zdjęcie zawodu
W. męska

Doradczyni zawodowa

Pomagam w znalezieniu pracy, zmianie profesji oraz rozwijaniu kariery.

Doradczyni zawodowa

Pomagam w znalezieniu pracy, zmianie profesji oraz rozwijaniu kariery.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Wiele osób nie może się zdecydować, co chciałoby robić w życiu, nie mogą znaleźć pracy odpowiadającej ich oczekiwaniom albo chcieliby zupełnie zmienić swoją ścieżkę kariery, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Dzięki mnie otrzymują konkretną pomoc i wsparcie w swoich dążeniach.

Czym się zajmuję?

Chyba każdy kiedyś szukał pracy albo zastanawiał się nad zmianą zawodu. Czasem z wewnętrznej potrzeby, często zmuszony okolicznościami, np. likwidacją zakładu pracy albo koniecznością przeprowadzki do innego miasta. Ci, którzy mają to za sobą wiedzą, że nie jest łatwo. Żeby pomóc im w trudnym życiowym momencie przydaje się specjalistka taka jak ja. 


Pomagam w znalezieniu pierwszej pracy, zmianie dotychczasowej profesji na inną, albo w planowaniu i rozwijaniu kariery zawodowej. Podpowiadam, jakie szkoły, kursy, albo studia należy wybrać, by zdobyć konkretny zawód. Pomagam też osobom szukającym zatrudnienia wybrać takie zajęcie, które będzie pasować do ich umiejętności, zainteresowań, czy stanu zdrowia, a zarazem będzie im dawać satysfakcję. 
Mając pod opieką dorosłych bezrobotnych albo osoby niepełnosprawne przede wszystkim staram się dowiedzieć, jakie mają zdolności, jakie są ich mocne strony, kompetencje społeczne i zainteresowania. Przeprowadzam też testy pozwalające określić predyspozycje zawodowe, typ osobowości. Wykorzystuję również inne metody, np. rysowanie wymarzonej ścieżki kariery, metodę hiszpańską, skierowana do osób długotrwale szukających pracy, kurs inspiracji – to metoda pracy grupowej odkrywająca zdolności zawodowe, psychozabawy, job shadowing, czyli obserwację zawodową - spędzenie jednego dnia w wybranym zakładzie pracy, towarzysząc jednemu pracownikowi w jego codziennych zajęciach. 
Tak zdobyte informacje pozwalają mi na stworzenie Indywidualnego Planu Działania, który określa, co i kiedy możemy wspólnie z moim klientem zrobić, żeby znaleźć mu pracę. Bywa, że oprócz indywidualnych spotkań prowadzę też zajęcia grupowe, najczęściej w formie warsztatów. Jeśli zajęcia odbywają się w szkole, uczestnikami zwykle są uczniowie jednej klasy. 
Warsztaty z osobami dorosłymi przeprowadzam np. dla pracowników likwidowanego zakładu pracy, grupy bezrobotnych mających podobne kwalifikacje, albo równie długo poszukujących zatrudnienia. Żeby dobrze działać zbieram również informacje o lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. 
Po sprawdzeniu zdolności, predyspozycji i kwalifikacji dorosłych klientów mogę zaproponować im, w jaki sposób mają zdobyć nowy zawód, jak szukać pracy i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Współpracuję z lokalnymi pracodawcami, pomagając im znaleźć dobrych pracowników - kieruję do nich osoby bezrobotne posiadające najlepsze kwalifikacje i umiejętności do pracy na danym stanowisku. Uczestniczę w targach pracy i targach edukacyjnych oraz w tzw. \"dniach otwartych\" w szkołach i na uczelniach wyższych. 


Co powinnam umieć? 

Muszę wiedzieć, jakie zawody są najbardziej poszukiwane, jakie wymagania stawiają ewentualni pracodawcy: znać niezbędne kursy, szkoły, szkolenia, studia, certyfikaty, wiedzieć, jakie zajęcia mogą wykonywać osoby z różnymi typami niepełnosprawności albo cierpiące na przewlekłe schorzenia. 


Muszę orientować się też, jakie zakłady pracy mają zostać otwarte na danym terenie oraz w których branżach planuje się zwiększyć zatrudnienie i sprawdzać, jakie są w mojej okolicy możliwości przekwalifikowania się, czyli zdobycia nowych umiejętności pomagających znaleźć dobrą pracę - szukam informacji o organizowanych kursach zawodowych, o profilach szkół branżowych, techników i szkół policealnych oraz kierunkach studiów, na których można kształcić się zaocznie. 
Muszę znać się na psychologii i wiedzieć jak psychika wpływa na zachowania człowieka i jego relacje z innymi ludźmi; potrafić przeprowadzać różnego rodzaju testy psychologiczne, psychozabawy, umieć rozpoznawać typy osobowości i wiedzieć, jak pracować z klientami o różnym typie psychiki. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • cierpliwość,
  • empatia,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność uważnego słuchania moich rozmówców.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w poradni psychologiczno-pedagogicznej, centrum informacji i planowania kariery zawodowej, powiatowym urzędzie pracy, szkole, ale też prywatnym centrum doradztwa zawodowego albo instytucji lub placówce w inny sposób związanej z edukacją i rynkiem pracy.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.