Zdjęcie zawodu
W. męska

Psycholożka biznesu

Dbam o to, żeby każdy pracownik czuł się dobrze w firmie i mógł realizować swój potencjał.

Psycholożka biznesu

Dbam o to, żeby każdy pracownik czuł się dobrze w firmie i mógł realizować swój potencjał.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo czuję, że pomagam ludziom radzić sobie ze stresem w środowisku pracy, odnajdywać pasje życiowe i drobne radości w pracy oraz budować w tym środowisku przyjazne relacje. Moja praca przyczynia się do poprawy działania każdego pracownika w sytuacji zawodowej, a przez to do harmonijnego rozwoju całej organizacji. Tę wiedzę i doświadczenie wykorzystuję także do doradzania moim bliskim oraz dla poprawy własnego samopoczucia.

Czym się zajmuję?

Jako psycholożka biznesu mogę pracować w takich obszarach gospodarki, jak marketing, reklama, bezpieczeństwo pracy, komunikacja wewnątrzzakładowa, rekrutacja, coaching, doradztwo biznesowe, analiza rynku, mediacje, finanse, projektowanie doświadczeń klienta i doradztwo strategiczne dla firm. Moje możliwości kariery są bardzo szerokie. Pomagam zarządzającym rozwiązywać problemy, przed którymi stoi ich firma lub przedsiębiorstwo, takimi jak brak rąk do pracy, nowe formy zatrudnienia i świadczenia pracy, konieczność zarządzania zespołami międzygeneracyjnymi i zróżnicowanymi narodowościowo oraz kulturowo. 


Żeby efektywnie działać, projektuję narzędzia psychologiczne, które analizują funkcjonowanie pracowników w firmie lub organizacji. Wykorzystując je badam wzorce zachowań zatrudnionych ludzi i kadry kierowniczej. Doradzam menedżerom i członkom zarządu, jakie zmiany należałoby wprowadzić w organizacji pracy, żeby podnieść efektywność i zwiększyć zadowolenie pracowników. Dzięki moim działaniom firma może zwiększyć motywację zespołu, poprawić jakość obsługi klienta, albo sprzedaż. 


Co powinnam umieć? 

Muszę być dobrą psycholożką, znać psychikę człowieka, najczęstsze zachowania ludzkie oraz powstawanie i przebieg procesów psychicznych, i umieć pomagać w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Muszę potrafić obserwować, analizować i przewidywać interakcje zachodzące między ludźmi oraz psychologiczne prawidłowości w podejmowaniu decyzji, jakimi może kierować się człowiek. Przydaje mi się wiedza dotycząca biologicznych podstaw zachowań, stresu, wyrabiania nawyków. 


Muszę potrafić prowadzić zróżnicowane zajęcia, zarówno dla pojedynczych osób jak i dla większych grup. 
Powinnam posiadać wiedzę ekonomiczną oraz znać się na zarządzaniu.
W mojej pracy istotna jest znajomość podstaw prawa pracy, przepisów dotyczących mobbingu czy zasad BHP. Jeśli chcę otworzyć własną firmę, muszę znać się na prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Przydaje się umiejętność korzystania z komputera i obsługi pakietu Microsoft Office, oraz znajomość arkuszy kalkulacyjnych i programów do graficznej prezentacji danych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • empatia,
  • cierpliwość,
  • umiejętności komunikacyjne,
  • odporność na stres,
  • umiejętność negocjacji,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w agencjach kreatywnych i brandingowych, działach public relations i human resources, w firmach doradczych i szkoleniowych. Mogę też pracować na uczelni lub otworzyć własną firmę.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.