Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Koordynator pieczy zastępczej

Opiekuję się przydzielonymi mi rodzinami zastępczymi lub rodzinnymi domami dziecka.

Koordynator pieczy zastępczej

Opiekuję się przydzielonymi mi rodzinami zastępczymi lub rodzinnymi domami dziecka.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Pomagam rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka w zapewnianiu ich podopiecznym jak najlepszej opieki. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom te dzieci mogą rozwijać się w atmosferze miłości i troski, pomagamy im także w uporaniu się z problemami i pomagamy stanąć na nogi po osiągnięciu pełnoletności.

Czym się zajmuję?

Opiekuję się przydzielonymi mi rodzinami zastępczymi lub rodzinnymi domami dziecka, maksymalnie mogę zajmować się 30 takimi rodzinami lub rodzinnymi domami dziecka. Razem z asystentem rodziny oraz rodzicami zastępczymi lub osobami prowadzącymi rodzinny dom dziecka opracowujemy plan pomocy dzieciom, obejmujący m.in. wizyty u lekarzy, psychologów, korepetycje, udział w zajęciach rehabilitacyjnych. 


Do moich obowiązków należy także np. zorganizowanie transportu do poradni psychologicznej, umawianie wizyt u fizjoterapeuty, znalezienie kompetentnych osób chcących pomóc dzieciom w nauce. Ważną kwestią dla osób zajmujących się pieczą zastępczą, czyli opieką nad dziećmi, które nie otrzymały jej od biologicznych rodziców, jest wymiana doświadczeń, dlatego pomagam im w nawiązaniu kontaktów, organizuję wspólne spotkania. Żeby jak najlepiej pomagać rodzinom, które mam pod opieką, współpracuję z innymi instytucjami: szkołą, ośrodkiem adopcyjnym, kuratorami, pracownikami socjalnymi. Wspólnie sprawdzamy, jak radzą sobie rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. 
Odwiedzając rodziny będące pod moją opieką, mogę na bieżąco udzielać wsparcia, proponować konkretne formy pomocy, a jednocześnie cieszyć się ich sukcesami. Pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych pomagam wspólnie z opiekunem usamodzielniania się. Wspieramy tych osiemnastolatków w znalezieniu mieszkania, wyborze zawodu, pomagamy w znalezieniu pracy. 


Co powinienem umieć?

W moich działaniach ważna jest znajomość psychologii. Przydaje mi się ona podczas rozmów z osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka lub rodzicami zastępczymi. Mogę np. pomóc im zauważyć u wychowanków symptomy uzależnienia, np. od smartfonów, gier komputerowych, lub inne objawy zaburzeń psychicznych wymagających porady specjalisty. 


Znajomość pedagogiki pomaga natomiast np. w pracy z pełnoletnimi już dzieciakami, które opuszczają rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka i muszą się usamodzielnić: znaleźć mieszkanie i pracę, wymyślić sposób na siebie, na dalsze życie, bo wiem, jak z nimi rozmawiać, żeby zachęcić ich do poznania swoich mocnych i słabych stron, rozwijania umiejętności. 
Żeby być dobrym koordynatorem pieczy zastępczej i wiedzieć, jak skutecznie pomagać zastępczym rodzicom w wychowywaniu ich podopiecznych, muszę skończyć studia wyższe o kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub podobne. Cały czas powinienem też podnosić swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach, czytając literaturę fachową dotyczącą aktualnych wyzwań i nowych rozwiązań w pieczy zastępczej. 
Co roku sporządzam szczegółowy raport z mojej pracy, który przedstawiam moim przełożonym. Muszę znać treść Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych aktów prawnych dotyczących pomocy moim podopiecznym, muszę wiedzieć, jakie są możliwe formy pomocy rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka. W pracy powinienem też kierować się zawsze zasadami etyki.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • samodzielność,
  • odpowiedzialność,
  • cierpliwość,
  • rzetelność,
  • dyskretność,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność aktywnego słuchania,
  • umiejętność przekonywania innych do moich racji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w organizacjach samorządu terytorialnego, ośrodkach pomocy społecznej lub Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.