ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Pracownica socjalna

Udzielam wszechstronnego wsparcia i pomocy rodzinom i osobom samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji.

Pracownica socjalna

Udzielam wszechstronnego wsparcia i pomocy rodzinom i osobom samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji.


WERSJA męska


Pamiętaj, że podane przez nas kompetencje są orientacyjne. Dokładny zestaw wymaganych umiejętności zależy od pracodawcy, stanowiska i poziomu doświadczenia.