Zdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka zootechniki

Organizuję i nadzoruję hodowlę zwierząt.

Inżynierka zootechniki

Organizuję i nadzoruję hodowlę zwierząt.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy zwierzęta hodowlane mają zapewnione dobre warunki, wysokiej jakości pasze oraz ciągłą kontrolę stanu zdrowia. Korzystają na tym wszyscy konsumenci, kupując piękne skóry, smaczne mleko, jajka, mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego, a także turyści korzystający np. z konnych przejażdżek czy z zooterapii.

Czym się zajmuję?

Organizuję i kontroluję hodowlę zwierząt w gospodarstwach rolniczych, specjalistycznych hodowlach, np. fermach drobiu, chlewniach, cielętnikach, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt, tzw. SHiUZ. Oceniam warunki, w jakich trzymane są tam konie, kury, krowy, owce, sprawdzam ich stan zdrowia i paszę, którą są karmione, żeby móc w razie potrzeby zaproponować konieczne zmiany, takie jak przebudowę pomieszczeń dla zwierząt, zmianę paszy na lepiej dostosowaną do potrzeb konkretnej rasy, albo bardziej ekonomiczną, zainstalowanie nowoczesnych maszyn usprawniających dojenie, karmienie, pojenie. Na bieżąco kontroluję liczbę zwierząt w stadzie, zużycie paszy, wielkość produkcji mleka, mięsa, skór, jajek oraz zwierząt sprzedanych do punktu skupu.


Planuję rozwój hodowli, uwzględniając wielkość rynku zbytu i warunki do wyprodukowania odpowiedniej ilości paszy. Zwierzęta są hodowane tak, aby uzyskiwać z nich dobrej jakości produkty: mięso, skóry, mleko, jajka, lub po to, by były silne, szybkie, wytrzymałe, np. konie, dlatego bardzo ważne jest dbanie o to, aby w hodowli znajdowały się osobniki o pożądanych cechach, albo o to, żeby pozyskać nasienie zapewniające takie cechy potomstwu z naszej hodowli. Sprawdzanie dokumentów hodowlanych i wybieranie najlepszych zwierząt do hodowli to też część mojej pracy.


Co powinnam umieć? 

Muszę wiedzieć, jakie rośliny najlepiej nadają się na pasze dla konkretnych gatunków zwierząt, bo każdy gatunek ma inne wymagania i potrzeby żywieniowe, i jakie dodatki paszowe wypadałoby zastosować, żeby przyspieszyć przyrost masy albo poprawić mleczność. Muszę potrafić określać zapotrzebowanie zwierząt na konkretne składniki pokarmowe, analizować, jakie korzyści lub zagrożenia może spowodować zastosowanie w paszy konkretnych mieszanek, np. szybki przyrost tkanki tłuszczowej, spadek odporności na choroby, oraz znać się na budowie i fizjologii zwierząt hodowlanych.


Muszę znać chemię, właściwości pierwiastków chemicznych, związków organicznych i nieorganicznych, ich wpływ na funkcjonowanie organizmów zwierząt, umieć badać skład pasz i oceniać ich jakość oraz określać, jakie cechy mają wytworzone w danym gospodarstwie produkty pochodzenia zwierzęcego.
Muszę znać przepisy, jakich należy przestrzegać podczas prowadzenia hodowli zwierząt, np. ustawy dotyczące warunków prowadzenia hodowli konkretnych gatunków fauny.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • sumienność,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • odpowiedzialność,
  • spostrzegawczość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach specjalizujących się w hodowli zwierząt, stacjach badawczych, ogrodach zoologicznych,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.