Zdjęcie zawodu
W. męska

Laborantka chemiczna

Wykonuję analizy w laboratorium chemicznym. Badam jakość i skład ilościowy najróżniejszych materiałów.

Laborantka chemiczna

Wykonuję analizy w laboratorium chemicznym. Badam jakość i skład ilościowy najróżniejszych materiałów.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Chociaż spędzam wiele godzin w laboratorium, moja praca nigdy nie jest nudna. Analizowane próbki pochodzić mogą z bardzo różnych substancji i z różnych miejsc. Często muszę zmieniać sposób przygotowania próbki do badań, albo nawet wymyślić metodę pozwalającą na określenie jakichś właściwości, które trudno zbadać konwencjonalnie. Czasem moja praca ma w sobie coś z detektywistycznego śledztwa, kiedy np. analizowany skład nie zgadza się z tym, co deklaruje producent i muszę dociec, dlaczego tak jest. Znając bardzo dobrze skład różnych kosmetyków, środków czystości, nawozów, tworzyw sztucznych wiem, które z nich warto kupować. Potrafię też sama sporządzać mikstury przydatne w codziennym życiu, np. przy sprzątaniu albo w kosmetyce.

Czym się zajmuję?

Pracuję w laboratorium chemicznym, przygotowuję przyrządy pomiarowe i szkło laboratoryjne. Przeprowadzam badania najróżniejszych materiałów: stałych, ciekłych, gazowych, muszę więc wiedzieć, jak pobierać z nich próbki oraz jakimi metodami najlepiej je badać. Analizuję skład jakościowy i ilościowy, czyli określam, z jakich pierwiastków i związków chemicznych składa się badana próbka oraz w jakiej ilości te pierwiastki i związki w niej występują, muszę więc bardzo dobrze znać chemię. W trakcie pracy przeprowadzam różne reakcje i procesy chemiczne np. zobojętnianie, redukcję, destylację, krystalizację, filtrację, mielenie, suszenie, prażenie, przesiewanie, ekstrakcję, absorpcję. 


W zależności od tego, gdzie pracuję, mogę analizować próbki wody, np. żeby sprawdzić, czy nadaje się do picia, powietrza, np. stężenie niebezpiecznych pyłów i zanieczyszczeń, które wdychamy, oraz surowców chemicznych, np. próbki ropy naftowej, nawozów, kosmetyków, środków czystości, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, farb, lakierów. Wszystkie badane próbki muszę wpisać do rejestru, a po zakończeniu badań przenieść do archiwum, ponieważ mogą być jeszcze w przyszłości potrzebne do kolejnych badań. Oprócz tego przygotowuję oraz opisuję niezbędne odczynniki i dbam o ich bezpieczne przechowywanie. 


Co powinnam umieć? 

Żeby poprawnie wykonywać badania potrzebuję dobrej znajomości fizyki, ponieważ w laboratorium zajmuję się opisywaniem właściwości fizycznych substancji, które badam, np. lepkości, gęstości, temperatury topnienia, wrzenia, czy zapłonu. 


Potrzebuję wiedzy z matematyki, żeby móc np. obliczać skład ilościowy badanych próbek, precyzyjnie odmierzać ilość odczynników niezbędnych do przeprowadzenia konkretnych badań i analiz, obliczać stężenie procentowe roztworów. 
W mojej pracy niezbędna jest też znajomość biologii, ponieważ mogę zajmować się analizą próbek pod kątem obecności bakterii, wirusów, grzybów albo szkodliwych produktów ich przemiany materii, takich jak toksyny. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • opanowanie,
  • sumienność,
  • spostrzegawczość,
  • skrupulatność,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w pracowniach mikrobiologii, instytucjach badawczych, w laboratoriach firm z branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej, weterynaryjnej, medycznej…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.