Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Reżyser

Reżyseruję, czyli tworzę, filmy i przedstawienia teatralne.

Reżyser

Reżyseruję, czyli tworzę, filmy i przedstawienia teatralne.


WERSJA żeńska


Pamiętaj, że podane przez nas kompetencje są orientacyjne. Dokładny zestaw wymaganych umiejętności zależy od pracodawcy, stanowiska i poziomu doświadczenia.

Najważniejsze przedmioty
j. polski
j. angielski
geografia
historia
informatyka