Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Reżyser

Reżyseruję, czyli tworzę, filmy i przedstawienia teatralne.

Reżyser

Reżyseruję, czyli tworzę, filmy i przedstawienia teatralne.


WERSJA żeńska