ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Doradca podatkowy

Doradzam klientom w sprawie podatków, prowadzę w ich imieniu księgi podatkowe i rachunkowe, reprezentuję ich postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Doradca podatkowy

Doradzam klientom w sprawie podatków, prowadzę w ich imieniu księgi podatkowe i rachunkowe, reprezentuję ich postępowaniach sądowych i administracyjnych.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy ludzie unikają problemów wynikających z prawa podatkowego. Co roku media przypominają o złożeniu deklaracji podatkowych PIT. Dodatkowo, firmy muszą wysyłać zeznania co miesiąc. Dla wielu osób jest to kłopot, ponieważ wypełnianie dokumentów podatkowych nie należy do zadań łatwych. Wtedy zgłaszają się do mnie, a ja ułatwiam tę czynność służąc swoją wiedzą i umiejętnościami. Podobnie jest w innych sprawach podatkowych. Dzięki mojej pracy ludzie mogą uniknąć poważnych kar związanych z niewłaściwym rozumieniem prawa podatkowego. Ta wiedza pomaga również mnie.

Czym się zajmuję?

Do moich głównych zadań jako doradcy podatkowego należy pomaganie osobom prywatnym i firmom w zakresie prawa podatkowego. Reprezentuję również swoich klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Najczęściej moje zlecenia dotyczą sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych, a także konsultacji podatkowych, obejmujących udzielanie porad i wydawanie pisemnych opinii. Oprócz tego na zlecenie klientów prowadzę w ich imieniu księgi rachunkowe, księgi podatkowe i inne niezbędne dokumenty lub pomagam im w tym zakresie. Każda dokumentacja przeze mnie sporządzona zostaje opatrzona moim imieniem, nazwiskiem oraz danymi mnie identyfikującymi, co dla moich klientów stanowi gwarancję dobrze wykonanej pracy. Ze względu na ciągle zmieniające się przepisy, muszę być na bieżąco z prawem finansowym. 


Żeby móc wykonywać mój zawód, muszę ukończyć studia ekonomiczne lub prawnicze, a następnie zdać szczegółowy egzamin na doradcę podatkowego. Kolejnym krokiem do uzyskania doświadczenia zawodowego jest praktyka w takich instytucjach jak Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa oraz Urząd Kontroli Skarbowej. Po odbyciu stażu muszę złożyć wniosek o wpisanie na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Wpis w oficjalnej ewidencji umożliwia mi podjęcie pracy w urzędzie publicznym lub założenie własnej firmy.


Co powinienem umieć? 

Muszę umieć wyliczać podatki za pomocą działań matematycznych, muszę formułować raporty i opracowania podatkowe, na potrzeby korespondencji z Urzędem Skarbowym. 


Muszę mieć wiedzę o państwie, żeby rozumieć kontekst zmieniającego się prawa podatkowego, muszę znać język angielski, aby móc właściwie interpretować przepisy Międzynarodowych Zasad Sprawozdawczości i Rachunkowości. 
Muszę tworzyć raporty i opracowania podatkowe, z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania finansowo-księgowego. Muszę znać się na ekonomii, by móc dobrze interpretować regulacje podatkowe i rozumieć, z czego one wynikają. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • umiejętność logicznego rozumowania,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i na piśmie,
 • odpowiedzialność,
 • systematyczność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dyskrecja.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się doradztwem podatkowym, w firmach audytorskich, na uczelniach wyższych, w firmach, które potrzebują stałego doradztwa podatkowego. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.