Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Sprawdzam transakcje finansowe pod kątem nielegalnych transakcji i prania brudnych pieniędzy.

Specjalistka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Sprawdzam transakcje finansowe pod kątem nielegalnych transakcji i prania brudnych pieniędzy.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo pozwala mi wykorzystywać zdolności analityczne w słusznej sprawie. Wykrywając podejrzane transakcje finansowe mogące być próbami prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu, czuję się trochę jak detektywka lub superbohaterka walcząca ze złem. Do tego stale mogę poszerzać swoją wiedzę informatyczną i nie daję się nabrać na fałszywe e-maile czy też oferty pracy polegające na udostępnianiu swojego konta.

Czym się zajmuję?

Firmy i instytucje na całym świecie starają się różnymi sposobami zapobiegać tzw. praniu brudnych pieniędzy, czyli transakcjom mającym zalegalizować środki pochodzące m.in. z handlu narkotykami, bronią czy żywym towarem. Tym właśnie zajmują się eksperci tacy, jak ja. Kontroluję transakcje rejestrowane w banku, przedsiębiorstwie, czy instytucji, żeby wykryć nieprawidłowości w przepływach środków, mogące mieć związek z praniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. Najczęściej weryfikuję alerty generowane przez system komputerowy. Chodzi o przypadki, kiedy indywidualny klient zaczyna otrzymywać na konto regularne przelewy na bardzo wysokie, często powtarzalne kwoty albo dokonuje regularnych, sporych wpłat gotówki w oddziale banku. 


Moim zadaniem jest zweryfikowanie wiarygodności takich transakcji, czyli ustalenie, czy klient - indywidualny lub firmowy - mógł legalnie dokonywać takich przelewów, ponieważ np. dostał spadek, zakupił lub odziedziczył nieruchomość przynoszącą wysokie zyski, albo zaczął z sukcesem grać na giełdzie. Staram się ustalić, skąd pochodzą pieniądze oraz jakie relacje zachodzą między podmiotami, które je sobie przesyłają. Wykorzystuję do tego dostępne źródła informacji, np. kontaktuję się z opiekunami klientów, żeby uzyskać od nich dane o stanie majątkowym danej osoby lub firmy i inne informacje mogące potwierdzić legalność wykonywanych przez nią transakcji. Śledzę też, czy przepływy pieniędzy nie zachodzą między firmami lub instytucjami zarządzanymi lub posiadanymi przez te same osoby. Jeśli nie uda mi się uwiarygodnić legalności transakcji, przekazuję te informacje jednostkom, które zajmują się raportowaniem tego typu aktywności finansowej do organów ścigania. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać zagadnienia dotyczące metod prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu na świecie oraz wiedzieć, jakie transakcje i typy zachowań klientów są uznawane za ryzykowne i mogą świadczyć o tym, że pieniądze pochodzą z nielegalnych źródeł lub służą do finansowania nielegalnych operacji handlowych lub wojskowych. 


Muszę znać polskie oraz międzynarodowe przepisy i wymogi regulacyjne z zakresu przeciwdziałania przestępczości finansowej, takie jak Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 
Muszę potrafić sprawnie obsługiwać komputer i wykorzystywać programy, systemy i algorytmy komputerowe służące do obsługi operacji finansowych, zgłaszania alertów, zawiadywania bazami danych klientów. 
W mojej pracy istotna jest znajomość języka angielskiego, dzięki której mogę czytać anglojęzyczną literaturę branżową i teksty międzynarodowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ta wiedza pozwala mi też na sprawne posługiwanie się programami komputerowymi, które mają interfejs w tym języku oraz na znalezienie pracy w międzynarodowych firmach i instytucjach. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność logicznego rozumowania i kojarzenia z pozoru odległych faktów,
  • odpowiedzialność,
  • odporność na stres,
  • odporność na monotonię pracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  • spostrzegawczość,
  • uczciwość,
  • dokładność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w różnego typu instytucjach finansowych, bankach, biurach rachunkowych, kancelariach notarialnych, biurach nieruchomości. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.