Zdjęcie zawodu
W. męska

Audytorka energetyczna

Określam zużycie energii w budynkach i przedsiębiorstwach oraz proponuję jego racjonalizację.

Audytorka energetyczna

Określam zużycie energii w budynkach i przedsiębiorstwach oraz proponuję jego racjonalizację.


WERSJA męska


Pamiętaj, że podane przez nas kompetencje są orientacyjne. Dokładny zestaw wymaganych umiejętności zależy od pracodawcy, stanowiska i poziomu doświadczenia.