Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Mistrz Świeckiej Ceremonii Pogrzebowej

Organizuję i prowadzę świeckie pogrzeby.

Mistrz Świeckiej Ceremonii Pogrzebowej

Organizuję i prowadzę świeckie pogrzeby.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej obecności świeckie ceremonie pogrzebowe zyskują należytą, piękną oprawę, zgodną z ostatnią wolą osób, które za życia nie identyfikowały się z żadną religią. Dbając o godne ostatnie pożegnanie pomagam też ich bliskim i przyjaciołom pogodzić się ze śmiercią najbliższych.

Czym się zajmuję?

Jako Mistrz Świeckiej Ceremonii Pogrzebowej zajmuję się przygotowaniem odpowiedniej oprawy i prowadzeniem pogrzebów o charakterze laickim, inaczej zwanych ceremoniami humanistycznymi. Decydują się na nie nie tylko osoby nie wyznające żadnej religii, ale także takie, które choć wierzące, nie były za życia związane z żadnym konkretnym wyznaniem. Zdarza się, że współpracuję z duchownym jakiegoś wyznania, np. bliskiego rodzinie zmarłego i wspólnie prowadzimy ceremonię. 


Najważniejszą częścią uroczystości świeckiej jest wspomnienie o osobie, którą żegnamy. Dlatego ustalając szczegóły ceremonii z bliskimi zmarłej osoby próbuję zebrać od nich jak najwięcej informacji o niej: jak żyła, czym się zajmowała, co lubiła, jak się zapisała w pamięci rodziny i przyjaciół. Te dane wykorzystuję do przygotowania laudacji, czyli mowy pożegnalnej, upamiętniającej zmarłego. Podczas przygotowywania mowy wykorzystuję cytaty z dzieł literackich skłaniających do refleksji nad przemijaniem i kruchością ludzkiego życia. Mogę to robić zgodnie z własnym gustem albo podpierać się fragmentami książek, filmów, poezji szczególnie lubianych przez zmarłego. Tekst laudacji wysyłam do konsultacji najbliższym i przyjaciołom. Czasem rodzina lub przyjaciele chcą też sami powiedzieć kilka słów o swoim bliskim, wtedy pomagam im sformułować myśli, by ich laudacje były spójne i dobrze się ich słuchało. Niektórzy chcą, żeby mowie pogrzebowej towarzyszyła prezentacja multimedialna o zmarłym. W takim przypadku proszę ich o dostarczenie zdjęć i filmów z jego udziałem. Przebieg uroczystości pogrzebowej zależy od życzeń najbliższych zmarłego, a czasem od jego własnych życzeń zapisanych w ostatniej woli, np. w testamencie. 
Większości ceremonii towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka, odtwarzana lub grana na żywo. Ważnym elementem jest też wybór odpowiedniego oświetlenia i dekoracji kwiatowych oraz zadbanie o odpowiednie nagłośnienie. Moim zadaniem jest również ogarnięcie kwestii technicznych związanych z przebiegiem takiej ceremonii. Muszę więc np. zapewnić muzyków lub sprzęt odtwarzający i nagłaśniający, zamówić kwiaty i wieńce, zadbać o odpowiednią salę do pożegnania przed wyprowadzeniem zwłok do grobu lub kolumbarium. Na życzenie bliskich mogę też zapewnić usługę nagrania przebiegu uroczystości pogrzebowej. W dniu pogrzebu dbam o to, żeby wszystkie etapy ceremonii: pożegnanie zmarłego w domu pogrzebowym, kondukt, ceremonia przy grobie lub kolumbarium, przebiegły w atmosferze powagi, zgodnie z ustaleniami i bez zakłóceń. 


Co powinienem umieć? 

Muszę mieć lekkie pióro, łatwość wypowiadania się w mowie i na piśmie, znać zasady kompozycji utworów literackich i potrafić tworzyć piękne mowy pogrzebowe. Istotna jest także znajomość klasyki literatury polskiej i światowej. 


Muszę potrafić dobierać odpowiednie utwory muzyczne do konkretnej ceremonii pogrzebowej. Jeśli chcę osobiście je wykonywać, muszę potrafić grać na instrumencie i/lub śpiewać. 
Muszę potrafić prowadzić ceremonie pogrzebowe zgodnie z życzeniami rodziny i/lub zmarłej osoby oraz pogrzeby, w których stosuje się ceremoniał wojskowy, protokół dyplomatyczny, rytuały różnych wyznań. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • empatia,
  • wyrozumiałość,
  • cierpliwość,
  • opanowanie,
  • odporność emocjonalna,
  • odporność na stres,
  • punktualność,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi.

Gdzie mogę pracować? 

Zazwyczaj prowadzę własną działalność gospodarczą, oferując klientom usługi prowadzenia świeckich ceremonii pogrzebowych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.