Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Koordynator wolontariuszy

Organizuję pracę wolontariuszy w szkole, firmie, organizacji...

Koordynator wolontariuszy

Organizuję pracę wolontariuszy w szkole, firmie, organizacji...


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę bo wiem, że dobrze zarządzany zespół wolontariuszy, zadowolonych ze swojej pracy, to wizytówka organizacji, w której pracuję. Mam też poczucie, że wspólnie robimy wiele dobrego, pomagając osobom potrzebującym naszego wsparcia.

Czym się zajmuję?

Wolontariusze stanowią nieocenioną pomoc w wielu fundacjach, organizacjach społecznych, ale także przedsiębiorstwach. Aby ich praca była efektywna, potrzebna jest osoba taka, jak ja, czyli koordynator wolontariuszy.


Do moich obowiązków należy zidentyfikowanie działań, w których moja firma lub organizacja będzie potrzebować pomocy wolontariuszy, określenie, w jakim zakresie chcemy ich w te działania zaangażować, jakie dostaną konkretne zadania do wykonania, co możemy im zaoferować w zamian za ich pomoc: doświadczenie zawodowe, miłą atmosferę, satysfakcję z wykonywanej pracy, przeświadczenie, że uczestniczą w ważnych społecznie akcjach… Określam też, ilu wolontariuszy będziemy potrzebować na konkretnych etapach projektu i jakie umiejętności powinni posiadać, by można ich było włączyć do pracy. 
Przeprowadzam też spotkania rekrutacyjne. Przygotowuję niezbędne dokumenty: umowy, porozumienia, regulaminy. Dbam też o ubezpieczenie wolontariuszy, planuję i organizuję dla nich potrzebne szkolenia, np. z obsługi sprzętu, przygotowuję miejsca pracy i ich wyposażenie: komputery, telefony, plakietki identyfikacyjne, ulotki, plakaty. Ustalam także harmonogramy pracy wolontariuszy. Poza nadzorowaniem ich pracy i ocenianiem jej efektów dbam też o dobre relacje w grupie, o rozwój osobisty, oferuję pomoc w sytuacjach, kiedy sobie nie radzą, rozwiązuję ewentualne konflikty i nieporozumienia między członkami zespołu oraz motywuję ich.


Co powinienem umieć? 

Muszę znać akty prawne regulujące pracę wolontariuszy, takie jak Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, potrafić przygotowywać umowy i porozumienia. Muszę też znać przepisy BHP, ergonomii pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których należy przestrzegać organizując pracę wolontariuszy oraz umieć dbać o ich ubezpieczenie, zarówno od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od nieprzewidzianych skutków ich działań.


Muszę potrafić sprawnie zarządzać pracą wolontariuszy, potrafić przydzielać zadania dopasowane do zdolności i umiejętności konkretnych osób, określać, jakiej pomocy potrzebuje moja organizacja z ich strony, planować harmonogram prac, prowadzić rekrutację i szkolenia, przygotowywać miejsca pracy dla wolontariuszy oraz wspierać ich w wykonywaniu zleconych zadań.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • odpowiedzialność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z innymi,
 • umiejętność łatwego przerzucania się z jednego zadania na inne,
 • kreatywność,
 • elastyczność,
 • cierpliwość,
 • opanowanie,
 • odporność na stres,
 • otwartość,
 • empatia,
 • aktywne słuchanie,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w rozmaitych fundacjach, placówkach oraz innego rodzaju instytucjach, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wsparcie wolontariuszy.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.