Zdjęcie zawodu
W. męska

Chemiczka organiczka

Przeprowadzam syntezy organiczne, pozwalające na otrzymywanie związków chemicznych z prostszych, tańszych i łatwiej dostępnych składników.

Chemiczka organiczka

Przeprowadzam syntezy organiczne, pozwalające na otrzymywanie związków chemicznych z prostszych, tańszych i łatwiej dostępnych składników.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo przyczyniam się do rozwoju nauki, co sprawia mi wielką satysfakcję. Stykam się z najnowocześniejszymi technologiami i mogę stale poszerzać swoją wiedzę. Dzięki mnie świat wzbogaca się o nowe związki chemiczne, niewystępujące w naturze, albo poznaje nowe, efektywniejsze, tańsze i bardziej ekologiczne sposoby ich wytwarzania.

Czym się zajmuję?

Moje codzienne obowiązki trochę zależą od tego, gdzie jestem zatrudniona, ale na ogół to praca laboratoryjna. Odpowiadam za opracowywanie i prowadzenie syntez organicznych, czyli otrzymywanie pożądanych związków chemicznych z prostszych, tańszych i łatwiej dostępnych składników. Każda synteza wymaga odpowiedniego przygotowania sprzętu, odczynników, śledzenia postępu reakcji, a także oczyszczania produktów reakcji z niepożądanych zanieczyszczeń. Muszę obserwować przebieg reakcji, aby móc wyciągnąć odpowiednie wnioski i w razie potrzeby przeprojektować proces tak, by lepiej odpowiadał wymaganiom klienta. Tak się dzieje, gdy mam zoptymalizować wykorzystanie składników, albo zwiększyć skalę prowadzonych procesów chemicznych od skali laboratoryjnej do półtechnicznej. W swojej pracy korzystam z wiedzy zdobytej na studiach i z mojego doświadczenia zawodowego, ale również z doświadczeń innych kolegów po fachu, opisywanych w literaturze naukowej.


Do moich zadań należy też porządkowanie właściwości poszczególnych substancji i produktów reakcji, porównywanie związków chemicznych i badanie zależności między nimi. Jako chemiczka wiem, że w zasadzie wszystkie związki chemiczne produkowane przez organizmy żywe da się sztucznie syntezować, tylko nie zawsze jest to bardziej opłacalne od ich pozyskiwania z naturalnych źródeł. Poprzez syntezę laboratoryjną można za to tworzyć zupełnie nowe, niespotykane w naturze cząsteczki i wykonywać innowacyjne eksperymenty.
Moja praca wymaga precyzji, koncentracji i wiedzy, ponieważ eksperymenty, które prowadzę powinny przynosić korzyści ekonomiczne albo poszerzać naszą wiedzę, a najlepiej, jeśli spełniają te dwa cele jednocześnie. Muszę też potrafić analizować i interpretować uzyskane wyniki oraz prowadzić oficjalną dokumentację z przeprowadzanych syntez, by inni mogli zweryfikować moje badania powtarzając eksperyment w swoich laboratoriach. Mogę pracować indywidualnie, ale często jestem elementem zespołu badawczego co oznacza, że biorę udział w spotkaniach projektowych oraz współpracuję z naukowcami innych specjalizacji.


Co powinnam umieć? 

Muszę doskonale znać się na chemii organicznej oraz posiadać umiejętności praktycznej obsługi aparatury i sprzętu, zarówno laboratoryjnego, jak i wykorzystywanego w przemyśle. Muszę znać klasyczne techniki syntezy organicznej, w tym przepływową, enzymatyczną, mikrofale, fotochemię oraz umieć oczyszczać związki organiczne różnymi metodami.


Muszę być precyzyjna i odpowiedzialna, ponieważ pracuję z substancjami chemicznymi, a one często bywają toksyczne, wybuchowe albo niebezpieczne w inny sposób. Muszę zatem wiedzieć jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium.
Muszę potrafić sprawnie posługiwać się specjalistycznymi programami do gromadzenia i analizowania wyników moich eksperymentów oraz chemicznymi bazami danych, np. Reaxys, SciFinder.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność poszukiwania i weryfikacji informacji,
  • umiejętność zarządzania czasem,
  • kreatywność,
  • umiejętność nieszablonowego myślenia i kojarzenia odległych faktów,
  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • cierpliwość,
  • umiejętność pracy w zespole.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w jednostkach badawczych i prywatnych firmach z branży technicznej, spożywczej, chemicznej, kosmetycznej czy medycznej. Wszędzie tam potrzebni są naukowcy-eksperci do opracowywania nowych technologii. Mogę też postawić na karierę akademicką i kontynuować pracę na uczelni.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.