Zdjęcie zawodu
W. męska

Entomolożka

Badam świat owadów, obserwując je w ich naturalnym środowisku.

Entomolożka

Badam świat owadów, obserwując je w ich naturalnym środowisku.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo dzięki badaniom, które prowadzę, coraz więcej dowiadujemy się o owadach i ich wpływie na nasz ekosystem. Dzięki swojej wiedzy nie tylko potrafię odróżniać owady pożyteczne od tych, które uprzykrzają życie ludziom, ale i zaproponować skuteczne rozwiązania odstraszające te ostatnie bez robienia krzywdy tym pierwszym.

Czym się zajmuję?

Jako entomolożka badam świat owadów, czyli najliczniejszą grupę zwierząt zamieszkujących Ziemię. Ze względu na jej liczebność i różnorodność zwykle już na początku swojej drogi zawodowej wybieram sobie specjalizację, czyli określam konkretną grupę, której badaniem będę się zajmować, np. muchówki, chrząszcze, motyle, ważki, chruściki…


Mogę badać owady w ich naturalnym środowisku, prowadząc obserwacje na wybranym terenie. Tam oceniam, ilu przedstawicieli konkretnych gatunków owadów można znaleźć, zwykle poprzez odławianie osobników w specjalne pułapki lub siatki entomologiczne, Szukam też larw w potencjalnych miejscach ich występowania. Interesują mnie też rośliny, którymi żywią się badane przeze mnie owady. Gdzie mogą się przydać takie obserwacje? Są niezbędne podczas przeprowadzania kompleksowych inwentaryzacji przyrodniczych poprzedzających np. budowę nowej drogi, osiedla, sztucznego zbiornika wodnego czy fabryki. Jeśli stwierdzę, że na badanym terenie występują rzadkie okazy owadów, zgłaszam ich obecność, co może wstrzymać planowaną inwestycję. Jeśli mimo wszystko projekt budowy zostanie zatwierdzony, zajmuję się przenoszeniem owadów do siedlisk zastępczych. Oceniam też, jak nowe inwestycje wpłynęły na stan populacji owadów i na ile skuteczne okazały się zastosowane sposoby ochrony. Moje usługi są też wymagane przed wycinką drzew, aby sprawdzić, czy nie występują w nich gatunki chronione… Podczas pracy posiłkuję się specjalistycznymi książkami i internetowymi bazami danych zawierającymi wskazówki niezbędne do rozpoznawania bardzo podobnych do siebie gatunków owadów. Korzystam też z binokularu entomologicznego, pozwalającego oglądać w powiększeniu bardzo małe osobniki lub szczegóły ich wyglądu, co pozwala na jednoznaczną identyfikację, do jakiego gatunku należy oglądany owad.
Jeśli zdecyduję się zostać entomolożką sądową, wykorzystuję swoją wiedzę o gatunkach owadów, ich cyklu życiowym, specyficznych zachowaniach, ulubionych miejscach żerowania i inne informacje do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Określając znalezione na miejscu zbrodni gatunki owadów, liczbę osobników poszczególnych gatunków, badając pobrane z ciała ofiary jaja, larwy i postacie dorosłe, ich szczątki, odchody lub inne ślady aktywności życiowej, mogę ustalić wiele ważnych danych. Np. określić czas zgonu ofiary, przyczynę śmierci, ocenić, czy zwłoki zostały przemieszczone, czy też ofiara zginęła w danym miejscu.
Mogę też pracować dla koncernów spożywczych lub farmaceutycznych, bo dzięki mojej wiedzy można wymyślać nowe sposoby wykorzystania owadzich białek w przemyśle i medycynie oraz opracowywać technologie, które to umożliwiają.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na gatunkach owadów należących do rzędu lub rodziny, w której badaniach się specjalizuję. Muszę potrafić rozpoznawać ich jaja, larwy i osobniki dorosłe, znać ich budowę, typowe miejsca występowania, pożywienie, czas przechodzenia z jednego stadium do drugiego.


Muszę wiedzieć, jak zbudowane są białka owadzie, jakie są ich właściwości, jak można je wykorzystywać, np. jako pożywienie dla ludzi, paszę dla zwierząt albo nawóz dla roślin.
Muszę znać się na genetyce, żeby badać pokrewieństwo różnych gatunków owadów. Ta wiedza przydaje mi się podczas klasyfikowania nowo odkrytych gatunków tych zwierząt.
Muszę znać polskie i europejskie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, wiedzieć, jakie gatunki owadów chronionych występują w naszym kraju i gdzie można je spotkać, potrafić przygotowywać dla nich siedliska zastępcze i przenosić je tam.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • opanowanie,
  • dociekliwość,
  • samodzielność,
  • umiejętność logicznego rozumowania.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie na uczelniach wyższych, w ośrodkach badań naukowych, biurach ekspertyz przyrodniczych, firmach z branży spożywczej i farmaceutycznej…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.