ZAWÓD PRZYSZŁOŚCIZdjęcie zawodu
W. męska

Edukatorka technologii holodeck

Prowadzę zajęcia z wykorzystywania do celów edukacyjnych współczesnych holodecków.

Edukatorka technologii holodeck

Prowadzę zajęcia z wykorzystywania do celów edukacyjnych współczesnych holodecków.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo przekazywanie wiedzy w nowoczesny sposób sprawia, że uczestnicy zajęć, które prowadzę są bardziej zainteresowani nauką, rozwijają swoją kreatywność i dzięki temu potrafią lepiej i ciekawiej przekazywać informacje swoim uczniom.

Czym się zajmuję?

Jest prawdopodobne, że w najbliższych dekadach, dzięki ogromnym postępom technologii, będziemy mogli spędzać czas w holodeckach, czyli modelowych przestrzeniach wirtualnych, które za pomocą rozszerzonej rzeczywistości - AR - przeniosą nas w dowolne miejsce. Rozwój holodecków może szczególnie mocno wpłynąć na branżę edukacyjną poprzez uatrakcyjnienie procesu zdobywania wiedzy i umiejętności.


Dlatego potrzebni są tacy specjaliści, jak ja, którzy wykorzystują rozwój technologii IT do uatrakcyjniania metod nauczania różnych przedmiotów szkolnych i nie tylko. Holodecki to modelowe, realistyczne, interaktywne przestrzenie wirtualne, pozwalające uczestnikom zajęć \"przenieść się\" w dowolne miejsce na świecie lub w przestrzeni kosmicznej, a także w dowolny czas. Dzięki tej technologii można zdobywać wiedzę i cenne umiejętności, np. uczestnicząc w wirtualnej operacji na otwartym sercu, wędrując po średniowiecznym mieście, badając budowę komórkową zwierząt, obserwując “od środka” proces fotosyntezy zachodzący w roślinach, spacerując po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej,…
Uczestnik lekcji w holodecku w każdej chwili może przybliżyć i powiększyć interesujący go przedmiot, rozejrzeć się dookoła, posłuchać, jakie dźwięki wydaje obserwowane przez niego zwierzę, wykonać jakąś czynność. Sterując oprogramowaniem holodecków za pomocą głosu i gestów może wejść w interakcję z wirtualnym otoczeniem tak, jakby naprawdę znajdował się w konkretnym miejscu.
Moim zadaniem jest uczenie nauczycieli i wykładowców, jak poprzez holodecki mogą wzbogacić swoje zajęcia. Dbam o to, aby wiedza, którą im przekazuję, była dostosowana do indywidualnych potrzeb i umiejętności. Moi podopieczni mają różne wymagania i chcą opanować nową technologię w takim stopniu, który pozwoli im z niej swobodnie korzystać w ich dziedzinie. Muszę więc dostosować program zajęć do potrzeb grupy, bo czego innego będą wymagali ode mnie nauczyciele przedmiotów ogólnych w liceum, czego innego uczący przedmiotów zawodowych w technikum, a jeszcze inne cele przyświecają np. wykładowcom uczelni medycznych czy technicznych, którzy zamierzają wykorzystać holodeck do szkolenia studentów. Przygotowuję zindywidualizowane programy pokazujące możliwości tej technologii, ćwiczenia, sprawdziany umiejętności, projekty grupowe i indywidualne. Do moich zadań należy też wspieranie kursantów w rozwiązywaniu problemów technicznych, motywuję ich do zdobywania nowych umiejętności i poszerzania wiedzy z zakresu technologii.


Co powinnam umieć? 

Muszę bardzo dobrze znać informatykę, wiedzieć, w jaki sposób działają holodecki, jaki sprzęt i oprogramowanie jest potrzebne, aby móc z nich efektywnie korzystać i potrafić uczyć moich podopiecznych poruszania się w tym wirtualnym środowisku.


Muszę wiedzieć co nieco o pedagogice, żeby umieć przekazywać wiedzę osobom mającym różne style i tempo uczenia się, rozmaite zainteresowania, zdolności i umiejętności skupienia uwagi, potrafić prowadzić zajęcia tak, żeby przyciągnąć uwagę uczestników, opracowywać sprawdziany, zadania domowe, projekty indywidualne i grupowe.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • empatia,
  • wyrozumiałość,
  • spostrzegawczość,
  • logiczne rozumowanie,
  • umiejętności komunikacyjne,
  • dobra organizacja pracy,
  • cierpliwość,
  • umiejętność przekazywania wiedzy.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w placówkach edukacyjnych różnego typu albo otworzyć własną szkołę uczenia poprzez holodecki. 


Źródła:

Urzeczywistnianie wizji StarTrek Holodeck – holografia puka nam do drzwi,

Raport „Pracownik przyszłości” z 2019 r.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.