Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Trener

Prowadzę różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, webinary.

Trener

Prowadzę różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, webinary.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo spotykam w niej wielu ciekawych ludzi. Pomagam im zdobywać nowe umiejętności i kompetencje, co sprawia mi wielką satysfakcję. Sam też cały czas podnoszę swoje kwalifikacje i nieustannie się rozwijam.

Czym się zajmuję?

Coraz więcej przedsiębiorstw, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego docenia koncepcję \"organizacji uczącej się\", czyli takiej, w której pracownicy cały czas zdobywają nowe kompetencje. By sprawnie zorganizować ten proces przydaje się pomoc specjalisty takiego, jak ja, czyli trenera, zwanego też szkoleniowcem. 


Dlaczego moja praca jest potrzebna? Oczywiście, można samemu poszerzać wiedzę, korzystając z zasobów sieci czy książek, ale będą to wiadomości teoretyczne. Natomiast podczas warsztatów, które prowadzę, uczestnicy opanowują konkretne umiejętności i uczą się stosowania wiedzy w praktyce, rozwijam w nich motywację do nauki i do wykorzystywania w pracy zdobytych kompetencji. 
To ważne, bo trzeba umieć wykorzystywać nowoczesne maszyny, programy i aplikacje, nowe kanały docierania z reklamą do potencjalnych odbiorców, nowe strategie marketingowe - nie można zostać w tyle za konkurencją. 
Jaka jest w tym moja rola? Podczas zajęć przekazuję uczestnikom wiedzę z obszaru, w którym jestem ekspertem. Mogę prowadzić szkolenia dotyczące marketingu, kierowania firmą, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwijania umiejętności wychowawczych, obsługi maszyn, wykorzystywania nowoczesnych technologii IT w firmie, przedsiębiorczości… Ważne, by nie robić tego tylko teoretycznie, lecz także przeprowadzać różne ćwiczenia pozwalające biorącym udział opanować nowe umiejętności w praktyce. Sprawdzam, jak sobie radzą, podpowiadam co robią dobrze, a co mogliby jeszcze poprawić i w jaki sposób powinni to zrobić. Moim zadaniem w trakcie warsztatów jest nie tylko wzmocnienie konkretnych, wymaganych szkoleniem umiejętności, ale także rozwijanie kompetencji interpersonalnych, pomoc w określaniu mocnych i słabych stron uczestników oraz wspieranie integracji z grupą. 
Żeby dobrze wypełnić swoją rolę muszę wcześniej przygotować program szkolenia, warsztatu czy webinaru i materiały dydaktyczne, które otrzymają uczestnicy, dopasowane do ich potrzeb. 


Co powinienem umieć? 

Muszę wiedzieć, jak prowadzić szkolenia, warsztaty, treningi, znać integracyjne i aktywizujące metody szkoleniowe, takie jak case study, scenki, gry symulacyjne, jak pracować z małą i dużą grupą uczestników. Powinienem potrafić ujawniać potencjał wszystkich uczestników, uczyć ich koncentracji na wspólnych celach, potrafić efektywnie przekazywać wiedzę i wspierać uczestników zajęć w zdobywaniu nowych kompetencji. Do moich zadań należy też wspieranie budowania pozytywnych relacji w grupie uczestników, formułowanie ogólnych i szczegółowych celów szkolenia oraz znajomość technik ułatwiających procesy uczenia grupowego. 


Muszę znać programy i aplikacje wspierające proces uczenia się, potrafić korzystać z nowoczesnych narzędzi cyfrowych do przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych, quizów, prezentacji multimedialnych, potrafić prowadzić szkolenia i warsztaty online. 
Muszę znać się na ludzkiej psychice i wiedzieć, jak wpływa na zachowanie człowieka i samoocenę. Powinienem też wiedzieć, jak pomagać uczestnikom zajęć budować relacje z innymi, jak motywować ich do aktywnego udziału, do zdobywania nowych kompetencji oraz jak rozwiązywać ewentualne konflikty wśród uczestników zajęć. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odporność na stres,
  • umiejętność szybkiej adaptacji,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z innymi,
  • umiejętność aktywnego słuchania,
  • efektywna komunikacja i umiejętność udzielania informacji zwrotnej,
  • odpowiedzialność,
  • kreatywność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność motywowania i inspirowania innych.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwie lub firmie zajmującej się organizacją szkoleń, warsztatów, treningów albo założyć własną działalność gospodarczą.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.