Zdjęcie zawodu
W. męska

Audytorka dostępności stron WWW

Sprawdzam dostępność stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Audytorka dostępności stron WWW

Sprawdzam dostępność stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami.


WERSJA męska


Pamiętaj, że podane przez nas kompetencje są orientacyjne. Dokładny zestaw wymaganych umiejętności zależy od pracodawcy, stanowiska i poziomu doświadczenia.