Zdjęcie zawodu
W. męska

Audytorka dostępności stron WWW

Sprawdzam dostępność stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Audytorka dostępności stron WWW

Sprawdzam dostępność stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami.


WERSJA męska

Poniżej pokażemy Ci kilka przykładowych propozycji dojścia do tego zawodu.

  • Szkoła Podstawowa8 lat
  • Branżowa Szkoła I stopnia3 lata
  • Kurs programowania3 miesiące
  • Kurs przeprowadzania audytów stron internetowych3 dni