Zdjęcie zawodu
W. męska

Instruktorka osób z niepełnosprawnością

Planuję i prowadzę zajęcia sportowe oraz usprawniające z osobami z niepełnosprawnościami.

Instruktorka osób z niepełnosprawnością

Planuję i prowadzę zajęcia sportowe oraz usprawniające z osobami z niepełnosprawnościami.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Pracując w ośrodkach i klubach sportowych, placówkach oświatowych, siłowniach, ośrodkach terapii zajęciowej, pomagam osobom z niepełnosprawnością odkryć radość i satysfakcję płynącą z uprawiania sportu, poprawić sprawność fizyczną, przezwyciężać lęk,… Cieszę się, kiedy dzięki moim zajęciom uczą się pokonywać swoje ograniczenia, odzyskują wiarę we własne siły i odnoszą sukcesy w uprawianych dyscyplinach.

Czym się zajmuję?

Osoby z niepełnosprawnością mogą z powodzeniem uprawiać różne dziedziny sportu i odnosić w nich nawet międzynarodowe sukcesy. Żeby treningi były dostosowane do ich możliwości, a zarazem rozwijające, potrzebują pomocy instruktorki takiej, jak ja.  Jak wygląda moja praca? Planuję i prowadzę zajęcia sportowe z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Mogą to być np. osoby po amputacjach, urazach kręgosłupa ale też z porażeniem mózgowym czy zespołem Downa. Takie zajęcia pomagają uwierzyć we własne siły, odzyskać radość życia, integrować się z innymi, ale także jeździć na zawody i zdobywać trofea w swojej dyscyplinie i kategorii. 


Przygotowuję miejsce prowadzenia zajęć oraz niezbędny sprzęt sportowy i usprawniający, np. wózki stabilizacyjne i sportowe, rowery typu handbike, łóżka rehabilitacyjne, chodzący pionizator, egzoszkielet, bramy treningowe, bieżnie, pasy stabilizujące, ortezy, podnośniki dla osób z niepełnosprawnością, protezy sportowe, kliny, kule, tłumaczę też podopiecznym jak należy go używać. Ustalam też plany treningowe dopasowane do każdego zawodnika oraz, w przypadku sportów drużynowych, dla całego zespołu. 
Tworząc harmonogramy zajęć staram się dobrać rodzaj i intensywność ćwiczeń do rodzaju i zakresu niepełnosprawności. Moim zadaniem jest poprawa sprawności ruchowej moich podopiecznych, przygotowanie ich do startu w zawodach, poprawa wyników lub nauka jakiegoś sportu \"od zera\". Wykorzystuję przy tym metody i techniki właściwe dla konkretnej dyscypliny: pływania, koszykówki, narciarstwa, kolarstwa, rugby, siatkówki, podnoszenia ciężarów, ale modyfikuję je do rodzaju niepełnosprawności: np. inaczej się uczy gry w piłkę osoby po amputacjach, a inaczej - niewidome. 
Organizuję grupy osób uczęszczających na moje zajęcia, ustalając liczbę uczestników w zależności od rodzaju niepełnosprawności, istniejących możliwości, posiadanej bazy sportowej oraz sprzętu niezbędnego do treningów. Oceniam postępy, jakie robią moi podopieczni, pobudzam ich do aktywności stosując różne techniki motywacji, wspieram także ich samodyscyplinę i uczę systematyczności. Doceniam i nagradzam osiągnięcia uczestników moich zajęć, nie tylko zdobyte medale czy wyróżnienia, ale też zachowania fair play wobec współzawodników. Oceniam stan psychofizyczny i ruchowy każdego z uczestników zajęć, aby zaplanować ćwiczenia, które nie będą zbyt łatwe ani zbyt wyczerpujące i nie spowodują zniechęcenia lub rezygnacji z uprawiania sportu. 


Co powinnam umieć?

Muszę znać anatomię i fizjologię człowieka, rodzaje niepełnosprawności oraz wynikające z nich ograniczenia fizyczne moich podopiecznych. Muszę także znać się na trenowanej dyscyplinie sportu, potrafić wykonywać wszystkie ćwiczenia oraz znać przepisy obowiązujące zawodników, zasady BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których należy przestrzegać podczas zajęć. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

 • spostrzegawczość,
 • wytrzymałość,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność,
 • empatyczność,
 • cierpliwość,
 • asertywność,
 • stabilność emocjonalna,
 • umiejętność koncentrowania się na pracy,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w klubach i ośrodkach sportowych, siłowniach, placówkach oświatowych, ośrodkach terapii zajęciowej.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.